Kuidas puudutada Jumala väge Apostel Anselm Madubuko Tallinnas, 20.11.2017 Mul on hea meel olla siin, mulle meeldib Eesti, mulle meeldib Tallinn – see on üks imeilus maa, mida Jumal on teile andnud. Minu igatsus on, et Tallinn võiks saada päästetud, et Eestimaa saaks päästetud, et Baltimaad saaks päästetud, et Jeesus võiks ilmutada oma väge ja…

Jumalateenistuse sissejuhatav osa Kes ootab (täna) midagi? Mida te ootate? Kas Kristuse teist tagasitulekut? See vahel kipub meelest ära minema, läheb nagu reservi, kuskile passiivsesse mäluossa ja sa tead, et sa pead ootama… Aga kes ootab Püha Vaimu väljavalamist? Ruth ootab Tema auhiilgust. Kes ootab Jumala Sõna? Mõned ootavad veel midagi ja need on samuti…

26 aastat tagasi kuulutati Eesti taasiseseisvus välja. See oli (justkui) väga lihtne – saadi Toompeal kokku, kirjutati üks paber (otsus Eesti riiklikust iseseisvusest) ja anti see meediasse. Ja täna oleme me Eesti Vabariigis. Fakt on see ja mina usun, et Jumal ka liikus ja tegi võimalikuks, et selline asi sai üldse juhtuda. Miks ma nii…

Vaimulikud piirid. Tulin ükspäev mõttele – nagu üks vaimulik piir jookseb Balti meres/Soome lahes. Siin on nagu vaimne piir ja paljud asjad lõpevad siin ära. Näiteks väga suur immigratsioon lõpeb meie piiriga ära ja nn sooneutraliteet, mis seal on ühtmoodi, kuid Eestis teistmoodi. Ja siin on palju asju, mis järsult lõpevad ära. Kui sõidad 35…

Jeesuse armastus muudab elusid. Ma olen lihtsalt nii armunud Jeesusesse. Pole suuremat armastust, mis muudaks meie elusid, kui Jeesuse armastus. Sa oled täna siin selle armastuse tõttu. Enne, kui me tundsime Teda, Jumal juba armastas meid, Ta kutsus meid. Kui sa olid oma ema üsas, siis Ta kutsus sind, kui prohvetit rahvastele, kes räägiks Tema…

Jumala kutse meie elus ja sõnum Eestimaa kogudusele. Ma tahan lugeda selle laulu sõnu (mida lauldi), sest me tahame deklareerida, mida Jumal on tegemas Eestis. Ma kuulen häält, mis on tulemas tuules, on tulemas Vaimus, sest Jumala Vaim liigub ja muudab südameid ning meeli ja parandab neid, kes on katki. Ma tunnen, et põlvkond murrab…

Mõjukus ja meelevallad. Ühele mehele rääkisin kunagi, et su südametunnistus räägib sinuga, aga too vastas: “Mis on südametunnistus?” Me peame selle peal käima…” ja tal oli (enda arvates) kõik selge. Need, keda huvitab Jumala hääl ja Jumal, neil tuleb kindlasti kuulata Jumala häält ja palume ka armu, et me võiksime kuulda Püha Vaimu häält. Kuulsin…

Mõjukus ja meelevallad. Meil (Eestis) on täna Mike Pence (USA asepresident). Need on huvitavad, mõjukuse mängud, sest iga isik toob endaga kaasa mingi mõjukuse. Putin (Venemaa president) oli eelmine nädal Helsinkis ja tõi kaasa oma mõjukuse. Vabadus on hea, aga vahel on raske tajuda piire, kus vabadus lõpeb ja anarhia algab. Käisime Uppsalas konverentsil. Oli…

Juudid ja rahvaste saatus. Uus elu Kristuses, sest hind on makstud! Jätkame kirjast roomlastele. Kuulasin, kuidas pastor Arda rääkis, et tarkus hüüab. Kuidas ta hüüab tänavatel ja mujal? Mõtlesin, kuidas ta hüüab ja vaadates eelmisel nädalal (20/07) ETV uudiseid, jooksid all subtiitrid, et Netanyahu (Iisraeli peaminister) ütles: „Kui suhtumine Iisraeli ei muutu, siis Euroopa Liit…

Piibli lugemine: Õpetussõnad 24:19 – 34 Usuline tarkus ja igavene elu Kristuses. Sõnum kirjast Efeslastele 1: 15-23 ja 2:1-4 Kui Paulus kuulis, et keegi sai päästetud ja hakkas Jumalat armastama, siis ta alustas eestpalveid nende kristlaste eest. Meie samamoodi palvetame teie igaühe eest isiklikult. See on Jumala Sõna (järgi) tegemine, nagu Pauluski tegi palveid Jumala…

Jumal on sind kutsunud! Kas sa tead, miks sa siin oled? Sellepärast, et Jeesus Kristus on sind kutsunud. Jumala Poeg on sind tõmmanud oma Kuningriiki. Minu meelest on hea olla pühapäeva hommikul kirikus, sest see on osa Jumala pärandist ja osa Jumala eesõigusest saada osa sellest, mida Jumal meie eludes kavatseb. Taavet ütleb (Psalm 84),…

Püha Jumala pühad lapsed. Õpetussõnad 24:1-2 “Ära kadesta kurje inimesi ja ära ihalda olla nende juures, sest nende süda kavatseb vägivalda ja nende huuled räägivad paha!“ See ongi see, mida me enne* rääkisime, et need, kellel on kurjad mõtted, toodavad kurja, vägivalla saatust. Sellepärast Jumal ütleb, ära kadesta ja ära ihalda olla nende juures. Tule…

Jumal on hea ja Tema heldus kestab igavesti! Huvitav on see lugu Jumalaga. Nii lihtne on tulla kantslisse ja pidada mingit kohtumõistmise juttu. Teoreetiliselt on see võib-olla isegi õige, sellepärast, et me oleme kõik inimesed ja meil on kõigil mingisugused puudused, aga kuskilt läheb piir, mis hakkab Jumalat segama. Kuskil läheb piir, kus Ta nagu…

Слово и молитва пастора Арды. Мы христиане, но живём этом мире. А если мы в этом мире, то мы как-то мараем себя. Если мы еще молодые христиане, это неизбежно, особенно, если мы не знаем хорошо Божье Слово. Я хочу также сказать, что есть выход, быть чистыми перед Отцом. Для этого мы омываем себя Кровью Иисуса….

Me tuleme kokku Kristuse pärast! Piibli lugemine: Õpetussõnad 23:18 – 35 Me oleme kristlased, aga elame maailmas ja kui oleme maailmas, siis me kuidagi määrime end. Kui me oleme alles noored kristlased, siis see on nagu paratamatus, eriti, kui me ei tunne ka Jumala Sõna nii hästi. Kuid ma tahan öelda, et on ka väljapääs,…

Jumalik saatus ja meie valikud. Teel, vene kogudusest mööda sõites, märkasime mitmeid vanemaid inimesi sinna minemas ja vaatamata oma vanusele või tervislikule seisundile (näiteks üht memme talutasid kaks poega), tulevad nad alati kohale, sest nende jaoks on oluline olla Jumala kojas… Meeleparandus. Kas manitsus on hea? Stabiilsus algab distsipliinist. Kui on olemas süsteem ja distsipliin,…

Üks hoiatus oli, et tulemas on karistus selle eest, mis on tegemata jäetud või valesti tehtud. Seepärast, ole varustatud jumalakartusega, mis pühib ära petliku enesekindluse ja uhkuse. Jumalakartuses saad olukordi õieti hinnata nii, nagu Jumal neid näeb. Oleme hädas, kui me ei pane tähele hoiatusi, sest vaid tähele pannes saame olukordi muuta – kas meelt…

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: