Vaimulikud piirid.

Tulin ükspäev mõttele – nagu üks vaimulik piir jookseb Balti meres/Soome lahes. Siin on nagu vaimne piir ja paljud asjad lõpevad siin ära. Näiteks väga suur immigratsioon lõpeb meie piiriga ära ja nn sooneutraliteet, mis seal on ühtmoodi, kuid Eestis teistmoodi. Ja siin on palju asju, mis järsult lõpevad ära. Kui sõidad 35 km laevaga, siis jõuad neutraalsusesse, sõidad veel 5 km ja jõuad Soome poolele ja seal hakkavad kehtima teised vaimulikud mõjud ja teised suhted. See on nähtamatu piir, mida me ei näe, aga mis töötab ja toimetab kindlalt. Samamoodi on meiega. Kuskil on nähtamatu piir, kus on ühe asja lõpp ja teise asja algus.

Näiteks, Jumal mingi piirini aktsepteerib „vabadust“, aga kui see vabadus läheb sügavale patuks, siis Ta enam ei aktsepteeri seda. Seetõttu peame vaatama, et me oma eludes jääksime nendesse piiridesse, mida Jumal meilt ootab. Ma arvan, et see on seotud ka sellega, kui hästi meil läheb. Näiteks, Ta tõi Iisraeli Egiptusest võimsalt välja, kuna Ta oli nende poolt. Ta ütles, et nägi nende orjust ja kuidas neid ära kasutati. Samamoodi, nagu Ta tegeles Iisraeliga vanasti ja Tal hakkas kahju oma rahvast, siis samamoodi Ta käitub ka täna. Kui sa püüad teha kõik, et Jumalale kõigiti meeldida, siis Ta teeb kõigiti kõik, et sind aidata. See on üldine printsiip – mina ei peta ega reeda Teda, ei vea alt, vaid olen Talle ustav ja Tema on ustav minule. Tema on minu tugi, lootus, abi ja minu jõud.

Kui mõtlesin, kuidas alustada, oli väga tugev mõte, et me peaksime tõusma, kuulutama vaimsele maailmale ja endale, et me purustame igasuguse lahkmeele vaimu enda kohal, enda ümber ja palume, et Jumal paneks meid üksmeele vaimu. See kehtib kodus meestele, naistele, lastele, kirikule, kogudusele, kehtib töökaaslastega, kõigiga. Mõnikord tulevad sellised haraliajavad vaimud ja tahavad meid kuidagi laiali ajada või eraldada. Kuid me oleme tugevad siis, kui oleme üks. Kristuse Ihu on tugev, kui see on üks. Jeesusel on üks pruut, see on Tema kogudus. Sellepärast on Püha Vaimu jõud ühendamises. Püha Vaim ühendab inimesi, mitte ei eralda. Kui sa tunned, et miski kisub sind eraldama, siis vahel see võib olla nõiduse jõud. Vahel need jõud ei tulene sellest, et sina tahad seda, vaid vaimumaailmas on kuskil jõud, mis toimivad selliselt. Sellepärast Jumal oma tarkuses on andnud meile oma Sõna ja Sõnas on andnud meile oma väe ja meelevalla. Meil on meelevald kasutada Tema Sõna.

Sa võid öelda koos minuga: „Issanda Jeesuse Kristuse Naatsaretlase Nimel ma deklareerin, et ma seon lahkmeele vaimu väe ja meelevalla oma kirikus, oma kodus, oma kojas, oma abielus, oma laste juures, oma töö juures, oma sõprade hulgas. Jeesuse Nimel ja ma vabastan ühendava Jumala Vaimu väe kõigi meie peale, terve Eestimaa peale, kõigi nende inimeste peale, kõigi nende kirikute peale, kõigile pastoritele, kõigile valitsuse liikmetele, oma kodule, naisele/mehele, lastele, töökaaslastele Jeesuse Nimel. Ma vabastan sõbraliku meele vaimu ja Jumala armastuse deklaratsiooni. Jumal on kutsunud mind armastama, Jumal pole kutsunud mind separatismile ega vihkamisele või eraldumisele või parem olemisele või üle olemisele või ärategemisele. Jumal on kutsunud mind ühendamisele, seetõttu ma olen osa Kristuse ihust ja täidan oma osa võimalikult hästi Jumala jaoks, Jeesuse Nimel.“
Kui tegid seda südamest, Jumal õnnistagu sind!

Nüüd, tee lahti oma suu ja tee lahti oma süda – anna Jumalale oma ülistus. Ülistust ei maksa alahinnata, sest see on üks võimsamaid relvi. Sa ei pea laulma hästi, klassikaliselt, aga laula nii, nagu sa tunned ja tahad. Jumal võib liikuda ülistuse ajal väga võimsalt. Tervendada, parandada. Näiteks mina olen saanud väga palju sõnumeid Jumala ülistamise ajal ja vahel mitte siis, kui ma usun, vaid täiesti ootamatult. Nii, et tee sedasama (ülista Jumalat).

Kallis Taevane Isa, ma tänan Sind Sinu Püha Poja Jeesuse eest, keda Sa oled saatnud. Täname Issand Sind, et Su Poeg tuli, et meil oleks elu ja kõike ülikülluslikult. Ma tänan Issand, et Sinu Poeg tuli ja Ta purustas kõik selle, mis oli meie vastu. Issand, tänu, et meil on vabadus Sinu Poja Veres ja väes. Tänu Sulle, et Sa oled purustanud meie kohta käiva võlakirja, seda ristipuu külge naelutades. Tänu Sulle Jeesus selle eest, mida Sa tegid! Tänud, et Sa oled vabastanud meid haigusest, needusest, vaesusest, vaimsest surmast, Jeesuse võimsal Nimel! Tänud Sulle Taevane Isa, et Sa oled vabastanud meid elule.

Tänud, et Sa oled meid vabastanud elule ülikülluses ja me palume Sinu üliküllust tulema meie elude peale taas ja taas ja taas. Jumal, me oleme täna Sinu kojas. Me oleme tulnud siia, sest Sinu arm on olnud suur meie jaoks ja me täname Sind selle armu eest, Issand. Me täname, et Sa puudutad täna meid ja keegi ei lähe siit ära nii, et ta ei ole saanud puudutatud Taevast. Kallis Püha Vaim, Sa oled väga teretulnud! Tänud Sulle Issand! Tänu Sulle pääste eest! Tänu Sulle tervenemiste eest! Tänu Sulle vabanemiste eest! Tänud Sulle ärkamiste eest! Me anname Sulle au kõige eest, mis ja kuidas iganes Sa teed!

Tõmba meid endale lähemale! Me tahame tulla Sulle lähemale, me tahame Issand, olla Sinu esimeses armastuses. Ära luba oma lastel sellest välja kukkuda! Ära luba meil eemale jääda! Ära luba, et meie süda Sind ei nõua, vaid pane meie süda Sind nõudma, me hüüame Su poole! Me hüüame Sind appi! Jeesus, aita meid! Jeesus, Issand, aita meid meie nõtruses ja jõuetuses ja anna meile oma tugevus! Las Sinu tugevus tuleb ja las Sinu Vaim liigub siin, kui maa ja rahva hulgas, nii kui suurte vete kohin, Issand! Las Sinu Au täidab meid, nagu vesi täidab merepõhja. Too esile oma Au selle maa ja rahva hulgas, too esile oma pääste, too esile oma ärkamine, too esile oma vabastamine, vabasta meid kõigist lõksudest ja sellest, kuhu vaenlane tahab meid panna. Sina oled suur vabastaja, Sinu Nimi Jeesus ongi Vabastaja. Halleluuja! Vabasta oma rahvas! Näe Taevast ja aita meid!

Jeesus, me anname Sulle au ja tänu, ülistame ja tõstame kõrgeks Sinu Nime! Tõstame kõrgeks ainult Sind, mitte ainult oma huultega, vaid ka oma südamega. Me tõstame Sind üles oma elus, pöörame ja tõstame oma silmad Sinu peale, Jeesus! Tänu Sulle! Keegi pole selline, nagu Sina! Keegi ei ole Sinu sarnane ligilähedaseltki! Sina oled suur ja teed, mis on Sinu silmis meelepärane! Sa armastad meid ja me armastame Sind! Jeesuse Kristuse Nimel, halleluuja!

Pastor Taimor Kunnberg
Tule Kogudus, sissejuhatava osa märkmed, 13.08.2017


© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: