Mõjukus ja meelevallad.

Ühele mehele rääkisin kunagi, et su südametunnistus räägib sinuga, aga too vastas: “Mis on südametunnistus?” Me peame selle peal käima…” ja tal oli (enda arvates) kõik selge. Need, keda huvitab Jumala hääl ja Jumal, neil tuleb kindlasti kuulata Jumala häält ja palume ka armu, et me võiksime kuulda Püha Vaimu häält.

Kuulsin mingit sõnumit, ma ei tea, kas sellel on siin kellegiga mingit pistmist või mitte, aga ma igaksjuhuks ei julge seda välja ütlemata jätta. See on selline asi, et mõnikord me nagu ei taha oodata Jumalat ja mõnikord me tahame minna ise ja teha ise, kohe ja nüüd ja see võib meil õnnestuda ja see võib meie jaoks töötada ja me saame võtta neid asju, mis meile veel ei ole antud ja me võime ära minna sellelt teelt, sest meil on vabadus, aga me teeme oma hingele kahju. Jumal on meile määranud omad tsüklid ja nendes tsüklites “short cut’i” ei ole. Jumalal on sulle plaan, mis koosneb semestritest, semestrid koosnevad ka ootustest. Kui ootame ühe semestri lõppemist, siis tuleb teine ja toob teistsugused asjad sisse, aga kui me lahkume sellest ja võtame endale ise (midagi), siis me nagu teeme oma hingele kahju. Kui sa oled siin täna ja kui see sinu vastu rääkis, siis mõtle selle üle, kui tahad…

Rääkisime viimati kirjast roomlastele ja, et need, keda huvitab olla Jumala laps ja keda huvitab Jumala seaduste täitmine, need, keda huvitab Tema Vaimu järgi elamine, need ei ela lihaliku loomuse järgi ja nad ei peaks mõtlema lihalikke mõtteid, vaid nad peaks mõtlema Vaimu järgi ja Vaimu mõtteid.

Tahan anda ka (Uppsala) konverentsist kiire ülevaate. Kes on lugenud John Bevere raamatuid? Tema võtab mõjukust tõsiselt. Kas sina võtad? Ta on otsustanud venekeelsele elanikonnale jagada kõike seda, mida ka inglisekeelne elanikkond saab. Ta annab oma kulul välja raamatuid. Nad võtavad tõsiselt Jumala tööd ja mõjukust. Tegin enne sissejuhatuse mõjukusest. Mõtlen, et see on väga huvitav, igaüks meist kannab mingit vaimu. Näiteks, mõni on nii suur suitsetaja, et kui lähed tema tuppa, siis tahaks nagu suitsu ette panna. Mõne teise tuppa minnes tahaks juua midagi jne. See on vaimne maailm ja nende vaimud toimetavad ja tõmbavad meid. Samamoodi see mõjukus toimibki.

Või ameeriklane Pence (USA asepresident). Me mõtleme, et ta on mingi lahe vanake, aga tegelikult on ta Jumala käes. Kui sa vaatad tema saiti, siis ta annab endast lühiintervjuu ja ütleb: “Ma olen kristlane, asepresident jne” Ja ta ütleb justnimelt selles järjekorras ja ta rõhutab seda, mitte vastupidist – asepresident, kellel on natuke ka kristlikke vaateid või et me kõik oleme natuke religioossed. Ta tõuseb esiplaanile konservatiivselt selles suhtes, et olla tugev Jumala esindaja, sest sinna kuhu ta järsku läks, seal oli enne nagu ussipesa (eelmises valitsuses), sest eelmised presidendid ei pidanud avalikult lugu ei Jumalast ega Jumalateenistusest. Kui enne valimisi kasutati kõnedes “God bless you”, siis seadused võeti vastu, et kristlasi ruineerida. Eelmine president korraldas asjad nii, et kristlaste ärid läksid allapoole ja muu-usulistel läksid ülespoole. Nüüd aga Pence tegi seadused, et väärtuste süsteemi taastada. Sellest võiks pikemalt rääkida, see on oluline, sest see on meie elu.

Kõik see mõjukus tuleb ka Tallinnasse, varem või hiljem ja see on enese petmine, kui me arvame, et see meid ei mõjuta. Need väärtused tulevad meile, mis tulevad Valgest Majast ja mis tulevad Kremlist, need tulevad varem või hiljem ka Eestisse. Kuidas nad tulevad? Läbi meedia, sest inimesed mõtlevad, kuulavad ja arutavad… See on tegelikkus.

Nüüd, see Pence on Jumala käes – ta on avalikult kuulutanud ennast olevat Jumala inimese ja kui ma selle peale mõtlen, mis eilne John Bevere sõnum oli (konverentsil Uppsalas), siis ma mõtlen, et tal on tohutu suur vastutus. Kui paljud on aru saanud, et Jumalaga käimisel on vastutus? See ei ole kotiriides ja maikas lõnkimine. Seal on oma vastutus ja mõjukus. Kui nüüd minna sõnumi juurde, siis loeme roomlastele 8:18 “Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse. ” Tänane jutlus ongi sellest kirjakohast.

Piibel ütleb, et kui sa sured, siis lähed Jumala kohtu ette. Mis kohus see on? Ühed ütlevad, et Jeesus on võtnud meie patud ja teised ütlevad, et me läheme kohtu ette, et mis sellega siis on? Sellega on väga lihtne. Su vanad patud on pestud, neid pole enam – üldse pole olemas, need on puhtaks tehtud, aga nüüd see, mis sa oma eluga peale hakkad, uuesti sünnist alates, kui sa võtsid Jeesuse oma ellu vastu – mis sa sellega peale hakkad – kas sa tood ellu Jumala plaani, mis sulle on usaldatud või sa oled lihtsalt lahe ja hängid igal pool ja võibolla vahel laulad vahel ja mängid mõne akordi kuskil jne. Mõned käivad joovad kohvi ja ei tee üldse midagi, aga Jumal küsib nüüd, mis sa sellega (oma puhtakspestud eluga) tegid? See on nagu John Bevere (29.07.2017 Uppsalas) näidatud videoklipis (interpretatsioon*):

Mees Jumala rollis ütleb inimesele: “Tiiu, tõuse püsti!” Tiiu tõuseb püsti ja Jumal küsib: ”3674 hinge oli antud sulle. Sa pidid võitlema, et nemad saaksid Jumala Kuningriiki. Sa pidid nad leidma ja võitma Kristusele. Vaata, siin on sinu autasu. Siin on see, mis sa oleksid saanud ja siin on see, mis sa oled saanud.” Seal oli nagu kolm võimalust – kas sa saad täis autasu või sa vaevalt kuidagi pääsed või on hoopis ebameeldiv variant, millest ei taha isegi rääkida. Ja siis on seal üks naine, kes nutab Jeesuse ees, et ta ei saanud Kristusesse kõiki neid inimesi, keda ta tahtis ja palus andeks. Jeesus pühib ta põsed ja ütleb: “Kallis laps, mu tütar, sa oled kasvatanud kolm, imeilusat last üles. Sa oled saanud nad ka Jumala lastena hoitud ja nad on minu armsad lapsed ja sulle ei olnud rohkem (ootuseid) pandud, aga sa oled saanud rohkem, kui sinult oli tahetud.” Ja siis tuleb see autasu koht – autasu oli suurem, kui ta oleks osanud oodata (hinged, keda tema lapsed Jeesusele võitsid). Jumala kirkus on suurem, kui keegi meist oskab arvata.

Väga efektne video oli, mille püüdsin lühidalt (intepreteerides*) edastada. Ja kui küsid, kus on kirjakohad, mille alusel need jagamised käivad – need on 1Korintose 3:9-16 .
Salm 9: “Sest Jumala kaastöölised oleme meie; Jumala põllumaa, Jumala hoone olete teie” Sa oled Jumala kaastööline! Tolles videos oli väga huvitav, kuidas Jumal kõnetas (interpretatsioon*):

“Evangelist Aleksander! Mis sa tegid selle 30-tuhande hingega?” See ütleb: “Ma ei ole kunagi olnud evangelist….” Jumal ütleb: “Ei! Kõik minu lapsed on evangelistid ja mina näen neid kõiki evangelistidena ja see, kuidas mina näen, määrab selle.”

Nii, et Jumal ütleb meid olevat Tema kaastöölised, Jumala põllumaa ja Jumala hoone ehk ehitis.
Salmid 10-16 “Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Igaüks vaadaku siis, kuidas ta ehitab! Jah, teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas – see on Jeesus Kristus. Kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest – kord saab igaühe töö avalikuks. Issanda päev teeb selle teatavaks, sest see ilmub tules, ja tuli katsub läbi igaühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga. Kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otsekui läbi tule. Eks te tea, et te olete Jumala tempel ja teie sees elab Jumala Vaim?

Kujuta ette, sa oled Jumala tempel! Miks sa oled Jumala tempel? Sest Jumala Vaim elab meie sees ja Ta on valatud meie sisse. Me saame igasuguses vaimus elada, aga siis meil ei ole osa Jumalaga – ma räägin neile, kes tahavad, et nende sees elaks Püha Vaim, et selles templis oleks ainult Jumala Vaim. Seetõttu meie olemegi see tempel. Salm 17 on väga tähendusrikas: “Kui keegi rikub Jumala templi, siis Jumal rikub ka tema, sest Jumala tempel on püha, ja see olete teie.”

Ja nüüd John Bevere tõi huvitava näite: Kui su järgmised 24 tundi määraks ära, kuidas sa järgmised 1000 aastat elad, kuidas sa veedaksid need järgmised 24 tundi, kui sa tead et sellest sõltuvad su järgmised 1000 aastat (kas “kasutaksid võimalust” või elaksid eesmärgiga*)? See poleks mäng, vaid tegemist on Loojaga, kes on terve maailma loonud ja kes võib niimoodi teha – esimesed inimesed elasid umbes nii kaua… Igaüks kes pole hull, veedab selle 24 tundi nii, et saada maksimum 1000 aastaks – me ju mõtleme ette oma igakuiste kulude planeerimisel ja me arvestame sellega ja eriti sellega pean arvestama, mis minust hiljem saab. Sellepärast Paulus ütlebki (Rm 8:18): “Sest minu arvates ei vääri nüüdse ajastu kannatused mainimist tulevase kirkuse kõrval, mida meile ilmutatakse.” Kui me võtame siit edasi järgmise sammu ja mõtleme sellele, et Kristus ei räägi meile tuhandest aastast, vaid Ta räägib igavikust – sõltub, kus sa oled terve elu igavikus – kas sa oled Jumala juures või mujal (kuradi juures), see sõltub sinust, mida sa teed ja kuidas.

Minnes nüüd tagasi Mike Pence juurde – tema peal on tohutu vastutus ja ma ei taha öelda, et ainult temal on see vastutus, sest maailmas on küllalt kristlikke liidreid, aga me räägime temast, sest ta tuleb siia (Eestisse) ja tema on praegu nagu lipulaev. Ta läheb ka ükskord Jumala ette ja siis küsitakse talt: “Mis sa tegid, et (Jumala) Kuningriigi territooriumi taastada või suurendada või mida sa ei teinud?” ja ta peab sellele vastama. Ükspäev on ta põlvili Jeesuse ees, nagu me kõik ja peame vastama, mida me tegime ja kas me üldse midagi tegime või me olime (lihtsalt) lahedad. Me oleme väga lahedad vahel ja ei tooda mitte midagi, aga kui tahame, siis võtame… Paulus nii ei arvanud. Paulus arvas (Fl 4:12) niimoodi, ma olen harjunud kasinaga olema kasinates oludes ja ma olen harjunud rikkalt olema ja ma oskan kõigega hakkama saada, ma ei nõua kõike asju, sest elu on nii, nagu ta on ja kuskil on ka kannatuse osa, ootuse osa, lootuse osa ja täitumise osa.

Kui Jumala Sõna on tõde sinu jaoks, siis sa oled arukas ja mõtled, mida sa teed oma vaba ajaga seni, kuni sa oled siin maailmas – kas sa teenid ennast, peret, peremeest, tööd ja pisut Kristust või sa teenid Kristust ja ülejäänud tulevad tagant järgi? Seal (Jumala ees) ei õnnestu kuidagi seletada, kui öeldakse: “Taimor, tõuse püsti ja tule siia! Mis sa tegid seal?” Meie vabandused ei huvita kedagi selles kohas, vaid see mida me tegime või ei teinud, aga pidime tegema. See küsimus esitatakse kõigile ja parem, kui me täna esitame seda endale, enne kui Tema meilt seda küsib…

Sellepärast kogu loodu ootab Jumala laste ilmsiks saamist (Rm 8:20-23). Jumala lapsed saavad ilmsiks. Sina ja mina, need oleme meie. Jumal on näinud ette selle liigi tekke ja saatnud oma Poja, kes tõmbas meid oma riiki sisse. Jumala laste kirkuse vabadusse – olla Jumala laps. Me oleme Jumala lapsed – Jumal näeb meid nii! See, mida sina näed või ei näe, ei muuda Jumalat. Kui Ta ütleb, et me oleme Tema lapsed, siis see on nii. Vägede Jehoova on lepingut pidav Jumal, seepärast Ta küsib, kas sa ise tahad saada Tema lapseks ja siis igaüks ise valib, kas tahab või ei taha.

Mu usuelu algul Ta küsis minult (allveelaeva kapteni prohveteeringu kaudu): “Jumal küsib täna, kas tahad sellist lepingut, et sa saad oma asjad viimasel hetkel?” Sain aru, et kui ma olen nüüd Kõigeväelise Jumala Palge ees, ehkki küll läbi inimese, siis ma ühtäkki olin väga tõsises olukorras. Tahtsin küsida, et mis siis saab, kui ma ei taha seda, aga ei julgenud ja mõtlesin, et parem on hilja, kui üldse mitte saada… Ma ütlesin “Jah” ja me sõlmisimegi nagu lepingu. Ja pärast seda on enamus asjad lahenenud just siis, kui näib, et kõik rongid on ära sõitnud ja siis selgub, et ma olen selle viimase rongi viimase istme peal, ehkki ma arvasin, et ma sinna ei jõua või ei saa seda ja ometi osutus, et ma sain. Kuidas? Ma ei tea kuidas Ta teeb seda.

Jumalal on erinevaid lepinguid (näiteks ka võidmine palvetada rasestumise pärast) . Kui Jumal niimoodi ütles ja keegi selle vastu võttis, siis see toimib nende inimeste elus. Sellega saab arvestada, aga seda on vahel raske uskuda. Sellepärast ka sina ja mina, me oleme kutsutud Jumalat soovi korral tõsiselt võtma. Võib ka mitte tõsiselt võtta, aga Ta soovitab, kui sa tahad neid asju, nii nagu mina olen plaaninud, siis need toimivad läbi minu plaani sinu kaudu. Jumal jääb alati Jumalaks ja Tema tarkus on uurimatu ja me ei saa sinna midagi lisada, aga mida Ta on lubanud meile teha – palu ja ma annan sulle, koputa ja ma avan sulle (Mt 7:7-8). See on meie jõud.

Pastor Taimor Kunnberg
Tule Kogudus, jutluse märkmed 30.07.2017

*Interpreteeringu aluseks olev inglise keelne jutlus koos videoga asub SIIN.
John Bevere:” You’ll not be judged according to what you did, but rather according to what you were called to do!” (Sind ei hinnata selle järgi, mida sa tegid, vaid selle alusel, mida sa olid kutsutud tegema.)

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: