Juudid ja rahvaste saatus. Uus elu Kristuses, sest hind on makstud!

Jätkame kirjast roomlastele.
Kuulasin, kuidas pastor Arda rääkis, et tarkus hüüab. Kuidas ta hüüab tänavatel ja mujal? Mõtlesin, kuidas ta hüüab ja vaadates eelmisel nädalal (20/07) ETV uudiseid, jooksid all subtiitrid, et Netanyahu (Iisraeli peaminister) ütles: „Kui suhtumine Iisraeli ei muutu, siis Euroopa Liit kärbub ja kaob.“ … Aga ma räägin sellest, et tarkus hüüab ka. Netanyahu, olles juut, teab juudi ajalugu. Juudi ajalugu tähendab seda, et tegemist on juudi Jumalaga ja juudi Jumal tähendab juudi taraani, millega vallutatakse väravaid ja Netanyahu teab, et kui see Jumal hakkab tööle, siis need vaenlase väravad alati langevad. See on vaimne termin: vaenlase väed/põrgu väravad ei võida ära Kristuse kogudust (Mt 16:18). Jumala taraan võidab ära vaenlase.

Netanyahul on oma koduleheküljel lood, kuidas rahvad, riigid, grupid, ordud või kuningad, kõik, kes Iisraeli vastu tulid, nad kõik on kadunud ja langenud. Neid ei ole enam. Neid kuningaid ja riike ei ole enam, kes tulid juutide vastu, neid pole enam üldse olemas, aga juudid ja Iisrael on ikka alles. Ehkki nad olid väiksed, kõige väiksem, need suured kadusid ära. Kujutad ette? Väike juudi riik oli väike ja on ikka sama väike ja on ikka alles. Pärast tulid teised usundid ja ordud (keskajal), nad on ka kõik hävinud. Mingil ajal KGB hävitas juute ja juudid on ikka alles, aga seda organisatsiooni ka ei ole enam sellisel kujul ja nüüd Netanyahul käib välja sellise lause Euroopa Liidu kohta, kui te olete Iisraeli vastu, siis te lakkate olemast. Nüüd need inimesed, kes on vaimulikud , saavad sellest aru, mida ta ütleb sellega. See ei ole see, et Iisrael hakkab Euroopa Liitu vallutama, vaid see tähendab seda, et kui te tulete Jumala korra vastu, te lakkate olemast. Mitte sellepärast, et tema (Netanyahu) tahaks, vaid see on niimoodi ajalooliselt olemas. Seda ei saa muuta, sest Jumal peab oma korda ja sündmusi läbi sajandite ja läbi aastatuhandete. Seda ei saa ära kaotada. Iisraeli ei saa ära kaotada ja sinna tuleb tagasi Jeesus. Ta ei tule prügimäele ega põlenud hunnikute peale tagasi. Ta tuleb rünnatud maa peale küll, aga Ta tuleb tagasi sinna maa peale (Iisraeli) ja Ta aitab nad võidule. Arvatakse, et Ta tuleb siis, kui neil on häda väga-väga käes ja kõik riigid on nende vastu pöördunud.

Ja nüüd tarkus hüüab televiisoris ja tänaval. Ühed saavad sellest aru ja mõistavad, aga teised ütlevad: „Hah, mis nad meile teha saavad, meid on nii palju…“ Aga tarkus hüüab ja ühed teavad, et see ei loe, kui palju teid on, vaid loeb see, kellega Jumal on, sest Jumalal on võimekus alati oma rahvast hoida ja viia nad võidule. Jumalat ei saa tappa, isegi, kui mõned seda tahakski. Jeesus ju tapeti, kui saadi aru, et Ta on pärija. Nad nagu üritasid ja Jeesustki ei saanud tappa. Ta tõusis ülesse kolmandal päeval, Ta tuli tagasi ja näitas end, kellele tahtis ja siis läks avalikult kõigi nähes taevasse. Tal on meelevald elu võtta ja elu jätta. Ta on Jumal. Ta on teisest kategooriast ja sellesse kategooriasse Ta kutsub ka sind, igavesse ellu koos Temaga. Halleluuja!

Loeme kirja roomlastele 8.ptk. Salm 1 „Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes
on Kristuses Jeesuses.“ See on ikka võimas lause – see ütleb, et su minevik on kustutatud. Eelmine kord rääkisime, et Jumala and on õigsus sulle. Õigsus tähendab seda, nagu Moosesele ütleb (2Ms 33:19):“ … Ja ma olen armuline, kellele olen armuline, ja halastan, kelle peale halastan.“ Ja teises kohas, et paadutan, keda paadutan ja ütleb, et sinu patud makstakse neljanda põlveni kätte. Nüüd, kui sa oled kellegi laps ja sa oled kellegi laps, siis nüüd sinu saatusesse kiiluvad sisse need teod, mida su vanemad, vanavanemad ja vaarvanemad on teinud neli põlve, sest see tuleb kaasa su DNAga. See määrab vahel kas sinust saab see või teine, sest see tuleb kaasa sinu geneetilise koodiga. Ma räägin vaimulikest tegudest. See mõjutab sind ka ja nüüd, kui sa võtad vastu Kristuse Jeesuse ja Tema Veri puhastab ära kõik! See saba lõigatakse tagant ära ja see saatus, mis sind mõjutas ja sinuga kaasas käis – näiteks hoiab sind joodikuna või hoiab sind seksimaniakina või pornohuvilisena või ei tea millena või selline vaim, mis teeb inimese vastassugupoolele vastupandamatuks, see on sidumine, see on pärilik sidumine – see lõigatakse ära. Ja kui nüüd keegi võtab vastu Kristuse, siis Kristuse veri murrab ja purustab kõik sellised mineviku asjad, purustab selle pärilikkuse ja vabastab sind õigsusele!

Roomlastele 5:17 ütleb, et Jumal andis õiguse anni. See on and. Me oleme õiged Tema ees selle anni kaudu. Ja 8. ptk 1. salm ütleb, et nüüd ei olegi mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. See tähendab sina ja mina, me oleme vabastatud sellest kurjast pärandist ja vabastatud oma saatusesse ja oma pärandisse. Ta ütleb ka miks, salmis 2: „Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest.“ Salm 3: „Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal, kes mõistis patu inimeses surma, läkitades oma Poja patuse loomuse sarnasuses ja patu pärast“. Me tahame vahel kirikus inimest visata välja, aga Jumal ei öelnud, et Ta mõistab inimese surma. Ta mõistab patu surma. Selle tõttu me armastame inimest ja vihkame pattu. Me ei nõustu patuga, mida inimene omab, aga me nõustume inimesega, kelle Jumal on loonud. Sellepärast pidi Jeesus tulema ja sündima neitsi Maarjast. Salm 4: „et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi.“

See on see, mida pastor Arda rääkis. Salmid 5 -6: „Sest need, kes elavad loomuse järgi, mõtlevad lihalikke mõtteid, kes aga Vaimu järgi, need Vaimu mõtteid. Sest lihalik mõtteviis on surm, Vaimu mõtteviis aga elu ja rahu; seepärast et lihalik mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala Seadusele ega suudagi seda. Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale.“ Ja ka sina, mina, mõtleme Vaimu mõtteid. See on see, mida pastor Arda rääkis – sõnakuulmatuse vaim ei saa kunagi olla sõnakuulelikkuse vaim olla.

Salm 9: „Aga teie ei ela oma loomuses, vaid Vaimus, kui Jumala Vaim tõepoolest elab teie sees. Kellel ei ole aga Kristuse Vaimu, see ei ole tema oma.“ See on oluline lause, sest see määrab ära, kus sa oled ja määrab ka selle, kuhu sa lähed. See määrab ka selle, mis tulevases maailmas sinust saab või ei saa. Sellepärast on kriitiliselt tähtis, et Kristuse Vaim elaks tõepoolest sinu sees. Salmid 10 ja 11: „Kui aga Kristus on teie sees, siis on ihu küll patu tõttu surnud, aga Vaim on õiguse tõttu elu. Kui nüüd teis elab selle Vaim, kes Jeesuse surnuist üles äratas, siis see, kes Kristuse surnuist üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma Vaimu läbi, kes teis elab.“ Ära lase neid sõnu endast mööda, sest Elu Vaim peab olema meie sees! Salmid 12 – 13 „Niisiis, vennad, et me oleme küll võlglased, kuid mitte oma loomusele, et peaksime loomuse järgi elama. Sest kui te oma loomuse järgi elate, siis te surete; kui te aga Vaimu abil ihu teod suretate, siis te elate.“

1.Johannese kirjas on sellest põhjalikult kirjutatud ja siis tahaks mujalt lugeda veel viiteid, aga ma räägin lihtsalt seda, et me oleme tihti elanud oma loomuse järgi. Tagajärg on väga nigel, väga vilets ja kui me saame kristlaseks, meil on häbi, et me oleme enne nii elanud. Me oleme tihti valetanud, varastanud, petnud ja kõike seda teinud ja meil võib olla sellest hiljem häbi. Mõne jaoks pole probleem miljoneid varastada ja öelda, et ei tea sellest midagi… Kui inimene ei tunne Jumalat, siis ta arvab, et see ongi elu ja „minu pump“. Kuid nüüd, kui tuleb Jumal, siis tuleb äratundmine, et see ei olegi sinu „pump“ – see on terve rahva pump võib-olla. Kui rääkida Indiast, näiteks Indira Gandhi, kui Jumalik valgus teda valgustas, siis ta sai aru, et on õige teistele ka midagi anda.

Kui Jumalik valgus kedagi valgustab, siis inimene hakkab häbenema vanu tegusid ja mõistma neid hukka ja ta enam nii ei taha teha. Kas talle ikkagi juhtub nii? Võib juhtuda, aga see ei ole enam ta teadlik ja tahtlik soov, ta ei ürita enam nii. See võib talle juhtuda ja ta püüab seda klaarida võib-olla, aga teine asi on seda koguaeg kultiveerida, sest kui me oma loomuse järgi elame, siis me sureme, aga kui me Vaimul abil ihu teod suretame, siis me elame. Ja nüüd tuleb oluline lause, mida kõik peast peaksite teadma, Rm 8:14: „Sest kõik, keda iganes Jumala Vaim juhib, on Jumala lapsed.“ Ma interpreteerin seda tagurpidi: sest kõik keda iganes Jumala Vaim ei juhi, ei ole Jumala lapsed. Salmid 15-17: „Sest te ei ole saanud orjuse vaimu, et peaksite jälle kartma, vaid te olete saanud lapseõiguse Vaimu, kelles me hüüame: „Abba! Isa!” Seesama Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme Jumala lapsed. Kui me oleme aga lapsed, siis oleme ka pärijad, nii Jumala pärijad kui Kristuse kaaspärijad; ning kui me koos temaga kannatame, siis meid ka koos temaga kirgastatakse.

Mõtlesin täna hommikul kannatusest. Paljud räägivad, et Kristus on kannatanud meie eest ja meie ei pea enam kannatama midagi. Ta on meie eest surnud, maksnud hinna ja kõik on tehtud ja selle tõttu meie oleme sellest vabad. See on tore küll, lihtsalt tulla ja omada lihtsalt mingeid boonuseid, aga ohvriandi või ohvrit ei ole siis olemas, sest piisab Kristuse ohvrist. Aga ilma vaeva nägemiseta pole vilja (Õp 14:4). Samamoodi on ka siin. Me peame nägema vaeva, et saada pihta Jumala Vaimule. Me peame nägema vaimulikku vaeva, et olla Püha Vaimu poolt juhitud ja elama nii, et Jumala Vaim valitseks meie eludes. Siis kaovad ära meie lihateod ja saame kätte oma pärandi, mis on Vaimus.

Tahan öelda veel kahte asja: ei ole mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Kui sinu ümber on mingid hääled, mis räägivad, et sa ei teinud seda või teist 15 aastat tagasi või et sa olid kaabakas või veel keegi, siis see ei kehti enam sulle. Kurat vahel meenutab vanu asju, aga Jeesus ütleb: „Ei ei ei! Minu veri on sinu eest makstud! Sa oled minu laps, minu pärija, sa oled minu Kuningriigis. Kõik see, mis kunagi oli või ei olnud, kõik see on ainult virvendus, nagu lained, mis peksavad vastu mere muuli, püüdes muuli muuta, aga nad ei muuda midagi, lihtsalt vahutavad vastu seda, sest Jeesuse veri on sinu eest makstud ja sa oled pestud sellega. See on ära lõiganud kõik vana ja kõik uus on tulemas ja võtmas kuju sinu elus.” Mida rohkem sa saad end kokku liita Püha Vaimuga, seda kiiremini sa muutud, seda rohkem sa tõmbad alla pärandi Taevast oma ellu, enda peale. Halleluuja! Aamen!

Pastor Taimor Kunnberg
Tule Kogudus, 23.juuli 2017, jutluse märkmed

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: