Jumala kutse meie elus ja sõnum Eestimaa kogudusele.

Ma tahan lugeda selle laulu sõnu (mida lauldi), sest me tahame deklareerida, mida Jumal on tegemas Eestis.

Ma kuulen häält, mis on tulemas tuules, on tulemas Vaimus, sest Jumala Vaim liigub ja muudab südameid ning meeli ja parandab neid, kes on katki. Ma tunnen, et põlvkond murrab läbi (meeleheite), ma kuulen põlvkonda, täis usku deklareerivat ja meie laul see saab olema – pimedusest tulles välja me tõuseme ja laulame. Tema on ustav, Ta on auline, Ta on Jeesus ja kogu mu lootus on Tema peal. Tema on vabadus, Ta on tervenemine just nüüd, Ta on lootus, Ta on rõõm, armastus ja rahu ja elu. Halleluuja! Ma olen näinud valgust, mis koidab, mis teeb pimeda nägijaks ja jalutud käima. Ma näen ühte põlvkonda, kellel on ülestõusmise elu. Meie oleme põlvkond, täidetud Kristuse väega.

Halleluuja! Oo, me saame vaimustuda sellest. Ma räägin sulle, siin on olemas põlvkond, keda Jumal tõstab üles. Ta on juba pannud oma Vaimu sinu ja minu sisse, sest kirjakoht Piiblis (Rm 8:11) ütleb, et seesama Vaim, kes tõstis üles Jeesuse surnuist, elab meie sees ja ülestõusmise elu on juba praegu sinus. Ja kui ma nüüd vaatan sind, siis ma näen põlvkonda, kes on täidetud ülestõusmise väega ja sina oled see põlvkond, täidetud Kristuse väega.

Jumal, me ei vaata, mitte kellegi teise peale. Sa oled öelnud, et see on just siin ja just praegu ja meie jaoks. Me ei oota ka mingit teist aega ega kohta ega teisi inimesi. See aeg on “nüüd”, koht on “siin” ja meie oleme need inimesed. Sa oled täidetud Kristuse väega ja see laul, see on kes me oleme. Pimedusest välja tulles tõuseme Jumala lastena ja laulame: Jumal Sa oled ustav, Sa oled auline, Sa oled Jeesus ja kogu minu lootus on Sinus. Ma ei pane lootust oma töö peale, ma ei pane lootust valitsuse peale, ma ei pane oma lootust mitte millegi muu peale. Kogu minu lootus on Temas. Jeesus, Sa ei too lihtsalt vabadust, vaid Sa oled vabadus. Sellest ajast, kui mul oled Sina, on mul vabadus juba olemas. Võib-olla ma ei tea seda, võib-olla ma ei käitu vastavalt sellele, aga vabadus on minu, sest Jeesus ongi vabadus. Tema on tervenemine just nüüd – me ei pea ootama teist päeva. Kui sa vajad tervenemist oma kehas, siis sinu aeg on just nüüd, sa ei pea ootama, sa ei pea ootama, et keegi palvetaks sinu eest või et keegi paneks sinu peale käed. Ükskõik, kus sa oled, sa võid selle võtta vastu just nüüd.

Püha Vaim me tervitame sind, tule ja ilmuta end, tervenda meie ihud, tervenda meie meeled, tervenda meie emotsioonid. Tervenemine pole midagi sellist, mida sa teed, tervenemine on see kes sa oled. Tema on lootus. Niikaua, kuni mul on Jumal, minu olukorrad võivad muutuda hetkega. Mul on lootus, sest Jumal valitseb troonil, Ta vaatab alla minu peale, näeb mind, Ta hoolitseb koguaeg minu eest, teeb asju minu jaoks ja ma võin puhata Temas. Ta on lootus ja rõõm, armastus, rahu ja elu.

Täname Sind su lootuse ja rõõmu eest! Mu kindlus on Sinus, Issand. Pole ühtki teist jumalat, nagu Sina. Sina oled elav Jumal. Sa hingasid mu peale, Sa hingasid meie peale, Sinu hingus on elu, ülestõusmise elu ja ma olen täidetud Sinu väega, Issand. Ma ei lähe oma tunnete järgi, Su Sõna ütleb, et ma olen täidetud Sinu väega. Ma panen haigete peale käed ja need saavad terveks. Me palvetame ja sõltuvused võetakse ära. Kui me palvetame, siis olukorrad muutuvad, sest Sa oled ustav. Sa oled auline ja me usaldame Sind. Sa oled väärt meie kiitust!

Laulu kokkuvõte: Kui mu süda on koormatud ja ma ei suuda kuulda Su häält, siis elutormides ja järsul teel ma tõstan usus oma käed ja meenutan, mida Sa oled teinud ja elu, mis mul on tänu Sinu pojale, kes tuli armastuses alla ja päästis mu ja vabastas mind. Nüüd ma olen igavesti Sinu. Kui mu süda on täidetud lootuse ja Sinu tõotused on minu teel, kui ma tunnen sinu armukäsi puhkamas mu üle, siis olen meeletu Su järele, alandudes Su jalge ees. Ma kuulun Sulle kõigil oma elupäevadel.

Laulu kokkuvõte: Meie Isa, kogu Taevas hüüab Sinu nime. Laulge valjemini, las see paik kaigub ülistusest. Sa võid kuulda, kuidas Taeva helid puudutavad maad. Püha Vaim, murra läbi, murra meie kindlustustest läbi, las Taevas tuleb alla. Kuningas Jeesus, Sinu Nimi olgu ülendatud kõrgeks, Sinu au raputagu maad ja taevalaotust. Me igatseme näha ärkamist ja Sinu Kuningriiki siin. Püha Vaim, murra läbi, murra meie kindlustustest läbi, las Taevas tuleb alla.

Püha Vaim murra läbi meie sees. Kui Sa meie sees murrad läbi, siis jätka nendega, kellega me suhtleme, las Su vaim murrab läbi kauplustes, koolides, meie töökohtades. Me hüüame: “Taevas, tule alla! Las Su Vaim tuleb! Me teeme Sulle ruumi, Püha Vaim. Me teeme ruumi oma südameis. Tule ja vala välja oma Vaim, Isa. Vala oma Vaim välja minu peale. “ See peaks olema meie südame hüüd. See peaks algama sinust ja minust. Me ei saa paluda Jumalal välja valada oma Vaimust meie koguduse peale, linna peale, rahva peale, kuni me pole palunud, seda esiti endale. Laulame: Püha Vaim, murra läbi, murra meie kindlustustest läbi, las Taevas tuleb alla.

Milline rõõm on olla tagasi Eestis. Kolm aastat tagasi olime siin viimati – see on liiga pikk aeg. Me oleme igatsenud oma Eesti perekonda. Meil on hea meel olla siin ja näha õdesid/vendi üksmeeles, kes armastavad Jumalat ja tahavad näha Jumalat liikumas oma linnas, oma kirikus, oma rahva seas.

Vaatame Jesaja 49. Kui me loeme Vana Testamenti, siis me loeme ajalugu – need on asjad, mis on tegelikult aset leidnud. Seal oli aeg, millal see päriselt juhtus, aga seal on ka üks tõde, sinu ja minu jaoks tänaseks päevaks. Me ei loe lihtsalt informatsiooni. Seal on üks vaimulik tõde meie jaoks, kui Jumal räägib Iisraelist Vanas Testamendis, siis sina ja mina ja usklikud, me oleme sinna sisse sulatatud. Mida iganes Ta ütleb Iisraeli kohta, seda Ta ütleb sinu ja minu kohta. Halleluuja! Nii ma loodan, et see hoiab sind täna põnevil.

Jesaja 49:1 “Kuulge mind, saared, ja pange tähele, kauged rahvad! Issand on mind kutsunud emaihust, alates mu emaüsast on ta nimetanud mu nime. ” Me räägime praegu igast usklikust. Korda minu järgi: “Issand on mind kutsunud!” Enne, kui sa olid sündinud, Jumal oli juba sind kutsunud. “Kutsunud” tähendab, et keegi on kutsunud, kuulutanud ja kutsunud sisse, nagu külalist. Halleluuja, enne seda, kui sa olid sündinud, Issand saatis sulle kutse, nagu külalisele, öeldes: “Tule, ma teen sinust oma ligiolu kandja, ma annan sulle oma au!” See on Piibel, mis räägib sellest. Jeesus ütles palves Isale (Jh 17:22): “Ja mina olen andnud neile selle kirkuse, mille sina oled andnud mulle, et nad oleksid üks, nii nagu meie oleme üks,” aga me käitume, nagu me ei usuks seda ja me jääme üsna vaikseks, kui sellest räägitakse, mõeldes, et see ei saa olla mina, sa lihtsalt ei tunne mind… Aga Tema tunneb sind! Tema igatsus on välja valada oma au sinu peale ja sinu läbi.

Nii, et alates emaüsast on Jumal sind kutsunud. Alates su emaihust on Ta nimetanud sind. Jumal, kes on andnud sulle identiteedi, mitte minevik ei määra seda, kes sa oled. Sa oled enam, kui olukorrad, millega sa silmitsi seisad. Jumal on sind kutsunud ja andnud sulle identiteedi. Ta on adopteerinud sind oma perekonda, Ta on muutnud sind ja teinud uueks looduks – kõik vana on möödas ja kõigest on saanud uus. Kui ma palusin Jeesusel tulla minu ellu, siis isegi, kui ma nägin välja samasugune, siis kõik minu sees oli muutunud – mul on uus veri, mul on uus perekond, sain uue vaimuliku DNA, uus identiteet, ma ei olnud enam lihtsalt üks väike Benjamin enam, kuigi mu perekond suhtus minusse samamoodi, nagu varem – lihtsalt “väike Benjamin” ja mõni üritab seda teha tänagi. Sinu perekond näeb sind alati samal viisil, aga see ei ole enam see, kes sa tegelikult oled. Sel hetkel, kui võtad vastu Jeesuse, sa muutud. See on uus perekond, seal on uus DNA, kõik on uus, sa ei ole enam kinni nendes vanades raskustes, kõik on saanud uueks.

Salm 2: “Ta tegi mu suu vaheda mõõga sarnaseks, peitis mind oma käe varju alla; ta tegi mind teravaks nooleks, talletas mind oma nooletupes.” Ta on pannud oma Sõna sinu suhu. See sama Jumala Sõna, millel on sama vägi, kui Isa ütles: “Saagu valgus!” ja valgus sai! Ta on pannud sõna sinu sisse ja kui sina nõustud Tema Sõnaga – vaim, hing ja ihu, kõik sinus – siis täpselt nii, nagu Jumal ütles: “Saagu valgus!” ja valgus sai, samamoodi saad ka sina rääkida. Ja midagi , mida ei olnud enne, see saab olema nüüd. Kellelegi, kes on haige, ma võin öelda: “Tervis tule!” ja kui ma usun seda (vaim, hing ja ihu, kogu minu olemus), siis Jumal austab minu sõna, sest see on täpselt see sama, mis on Tema Sõna. Ta juba ütles, et kui me paneme käed haigete peale, siis nad saavad terveks. Meie väljakutse on see, et me ei usu seda. Me usume, et Ta saab seda Taimori kaudu, me usume, et Ta teeb seda Peetri kaudu, me usume, et Ta võib seda Vahuri kaudu teha, aga me ei usu, et Ta teeb seda minu kaudu.

Mul on turvalisus ja kaitse Tema käe varju all, Ta on minust teinud ka valitud noole. Ta tegi meid ühe eesmärgiga. Ta on juba need asjad liikuma pannud mis Ta tahtis, et me tegema hakkame. Te olete käsitöö, kedagi samasugust pole olemas – sinu isiksus ja Jumala annid sinu sees ja kuidas need töötavad, on unikaalsed. Ei ole kunagi sarnast varem olnud ja ei saa ka tulevikus olema. Kui me ei tee seda, mida Jumal on kutsunud meid tegema, siis see jääb tegemata, sest Jumal on disaininud inimeste kõrvad kuulama sinu häält.

Salm 3: “Ja ta ütles mulle: Sina, Iisrael, oled mu sulane, kelle läbi ma ilmutan oma au.” Kui Ta räägib Iisraelist, siis Ta räägib sinust ja minust! Korda seda: “Kui Ta mainib Vanas Testamendis Iisraeli, siis seesama tõotus, mille ta andis Iisraelile, kehtib ka mulle.” Sa oled mu teenija, kelle läbi ma ilmutan oma au! See pole mitte “võib-olla” või “ma teen seda täna, aga mitte homme” või siis, kui sa ei eksi järgmised kuus kuud ja et sa siis mõtleksid, et sa oled väärt seda. Ta ütleb, et mina tahan ilmutada oma au. See on, kuidas meist enamus mõtlevad.

Salm 4: “Aga mina ütlesin: Ma olen asjata vaeva näinud, kulutanud oma jõudu kasuta ja tühja. Ometi on mu õigus Issanda käes ja mu töötasu on mu Jumala juures.” Jumal on tõotanud, et ilmutab oma au meie kaudu, aga meie kommentaar on: “Ma olen asjata vaeva näinud ja kulutanud jõudu tühja.” Aga siin on midagi, millest me peame aru saama . Vaenlane toob alati esile valet, ta alati vaidleb Jumala Sõna vastu ja meil on valik, kui me usume valet, siis me anname väe valetajale. Jeesus ütles: “Kogu meelevald on minule antud, minge minu nimel ja tehke jüngreid, tervendage haigeid, ajage välja deemonid” (Mt 28:18-20, Mk 16:15-20) ja kui Jeesusel on kogu meelevald ja autoriteet, siis kui palju seda jääb üle saatanale, mis te arvate? Mis tähendab kõik? Kõik tähendab kõike ja kui nüüd Jeesusel on kogu meelevald ja autoriteet, siis saatanal ei ole üldse meelevalda, kuni hetkeni, kui me usume valet. Sellega me anname jõudu valetajale. Kui ma võtan meelevalla, mis Jeesus mulle andis ja annan talle. See on ainuke viis, kuidas tema saab väge – kui mina ja sina, me anname talle selle.

Niisiis, kui me tahame käia vabana, ükskõik mis elualal, olgu see tervise osas, vabanemine sõltuvustest jne siis peame lõpetama vaenlase varustamise meelevallaga – see tähendab, et me peame uskuma seda, mida Jumal on öelnud, mitte seda, mida vaenlane räägib. Kuidas me saame teada, mida Jumal ütleb või mida vaenlane ütleb? Jeesus ütleb (Jh 10:10): “Varas ei tule muu pärast kui varastama ja tapma ja hukkama. Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti.” Kuidas ma tean, kes räägib? Iga hääl, mida sa kuuled oma meeltes või kõrvaga, mis ei räägi elu ja elu ülikülluslikult, ei ole Jumalast, sa kuuled vale häält! See on väga lihtne. Kui ma olen raskustes sellega, mida Jumal mulle ütleb, kas see toob elu? Kas see toob haigust või surma või üritab midagi minult röövida või püüab midagi minu sees hävitada, siis see ei ole Jumal. Kirjutatud on, et saatan on valede isa ja tõde pole tema sees (Jh 8:44).

Kui kuulen tema häält oma kõrvades: “Su abielu on purunemas,” – pea seda meeles, et ei ole tõde tema sees – nii ma võin uskuda täiesti vastupidist. Kui ta ütleb, et mu abielu ebaõnnestub, siis minu abielu saab olla suurepärane või kui kuuled, et sul pole piisavalt raha toidu ostmiseks – ei ole tõde tema sees -ja kui see sõna ei too elu ja elu ülikülluslikult, siis see pole tõde ja kui ma usun nüüd vastupidist, siis ma usun, et Jumal varustab mind igal elualal, aga ma pean uskuma seda. Mida iganes ma usun, saan ma ka väge selleks. Kui ma nüüd ei usu, et mul on piisavalt raha, et toitu osta, siis ma olen nõustunud selle “sõnaga”, sest kirjutatud on, et kus kaks või kolm on ühel meelel/nõustuvad ükskõik mille üle, siis saab see tehtud. Niisiis, Jumala hääl ja saatana hääl. Kellel on otsustav sõna? Minul, mina otsustan, kuidas see võitlus edasi läheb! Siin ei ole võitlust Jumala ja saatana vahel. Jumal on alati kõikvõimas ja saatanal ei ole üldse väge ja võitlus oleks läbi enne, kui oleks alanud, aga mina otsustan, keda ma järgin ja mina otsustan, kellele ma annan väe, kuid ma pean kannatama ka tagajärgi mida ma usun!

Jumal ütleb sulle, ma usun, et see on Sõna Eesti rahva jaoks:
Eesti ma olen kutsunud sind. Ma olen sind kutsunud enne, kui teist sai Eesti rahvas, minu käsi oli teie peal. Mul on plaan teie jaoks. Mul on plaan välja valada oma Vaim, täita teid oma auga, et te võiksite olla valgus teistele rahvastele, et te võiksite näidata, kuidas näeb välja suhe Jumalaga, et need, kes ei tunne Teda, muutuksid kadedaks. Ta ütleb, et ma valan välja oma Vaimu, ma panen oma au sinu sisse, et sa saaksid näidata, kes mina olen.

Salm 6: “ta ütleb: Sellest on vähe, et sa mu sulasena taastad Jaakobi suguharud ja tood tagasi Iisraeli jäägi: ma panen sind paganaile valguseks, et mu pääste ulatuks ilmamaa ääreni.” Kas sa suudad uskuda seda? See on täpselt see, mida on vaja uskuda. Ma ei saa tihtipeale sellest aru ja ma ei tea, kuidas Ta seda teeb, kui ma vaatan ringi ja vaatan peeglisse ja ütlen: “Ma ei tea…” aga Ta ütleb: “Ma teen teist rahvastele valguse nii, et minu pääste ulatuks ilmamaa äärteni.“

Räägin teile kiirelt midagi. Kasvasin üles väikses linnakeses, põllumajanduslikus piirkonnas, kus oli umbes 800 – 1000 inimest. Ma olin nii häbelik, et ei suutnud isegi oma sõprade ees seistes rääkida, rääkimata võõraste ees rääkimisest või et minna lavale ja mängida kitarri – ma värisesin, nagu oleks maavärin väljas. Noorena oli mu ainus eesmärk kolida 45 km kaugusel asuvasse linna. See oli mu elu eesmärk. Jumala mees usus ja väes. See oli kõik. Aga Jumal, enne, kui ma olin üldse sündinud, kutsus mind. Ma isegi ei teadnud sellest midagi. Ma ei näinud nii välja, ma ei tegutsenud nii, ma ei uskunud seda, kuni ma hakkasin tasapisi lugema Tema Sõna (Piiblit) ja kuulama seda, mida Ta räägib minu kohta, siis ma hakkasin seda uskuma. Ja kui peale linna kolimist kohtasin oma abikaasat, siis ma ei suutnud uskuda, kuidas ta küll minusse armus. Kuid Jumal hakkas töötama meie südametes ja varsti enesekindlus kasvas. Mõne aja pärast olin võimeline seisma inimeste ees ja kitarri mängima. Siis hakkas Jumal meid kasutama koguduses ja see hakkas kasvama, sest me julgesime uskuda, mida Jumal oli öelnud. Meil oli igatsus minna rahvaste juurde, olgugi, et esialgne eesmärk oli vaid maalt linna kolida, aga nüüd siin me oleme (USAst Eestisse), Jumal on meid jälle toonud Eestisse ja hakanud viima ka Soome. Oleme palunud, et Ta avaks uksi ka Rootsis. Olen olnud Ukrainas. Ja ikka ma vaatan kõige selle peale, küsides: “Jumal, kuidas Sa teed seda minuga?” Ta ütleb: “Benjamin, see on lihtne! See pole sina, ma olen sinu sisse pannud oma au, ma olen pannud oma Sõnad sinu suhu, ma olen pannud oma Vaimu sinu sisse ja kui ma ütlesin: “Mine,” siis sa ütlesid: “OK!”” See on sama sinu jaoks!

Kui Tema küsib, siis me lihtsalt ütleme: “Jah!” Ma ei tea, kuidas seda teha, ma olen närvis, aga ma ütlen “Jah” ja Tema teeb kõik ülejäänu. Jumal on juba pannud inimesed sinu lähikonda – inimesed, keda sa kohtad, inimesed, kellega sa koos töötad, inimesed, keda sa kohtad toidupoes, inimesed, keda sa näed, kui sa sõidad või kui sa jalutad oma naabruskonnas ja sina oled nende lootus, et nad võiksid tulla Kuningriiki.

Jesaja 62:10 “Minge, minge väravaist välja, valmistage rahvale teed, sillutage, sillutage maanteed, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp! ”Kui me nüüd ei lähe väravaist välja, kui me ei usu seda, mida Jumal on öelnud ja kui me sisene, siis me ei lähe ka väravatest läbi. Aga vaadake, mis juhtub, kui te lähete väravatest läbi – valmistage rahvale teed, sillutage maantee, puhastage kividest, tõstke rahvaile lipp. Meie peame läbi väravate minema, selleks, et valmistada teed inimestele, kes tulevad meie järgi. Me peame sellest väravast läbi minema ja üles ehitama maantee. Meie teel võivad olla kivid, augud ja takistused, aga meie ülesanne on puhastada see tee, et teha see kergemaks teiste jaoks. Me ei saa juhatada neid sinna, kus me ise pole käinud. Kui me ei lähe läbi väravate, siis ka nemad ei saa meid järgida, et minna läbi väravate ja nad jäävad väljapoole Kuningriiki. Sina ja mina, kui me ei oleks teinud otsust, minna sügavamale suhetesse Jumalaga ja Tema asjades, siis Jumal küsib: “Kas sa lähed sisse läbi väravate?” Teised inimesed sõltuvad sinust ja kui sina ei lähe sisse, siis ka nemad ei saa sisse minna.

Minu suhe Jumalaga on olnud selline – üles, alla… Keegi ei saa päästetud ega vabastatud niimoodi. Keegi ei lähe läbi sellisel viisil. Ma pean siis otsustama, kas ma olen täiesti sees või ma teen iseenese üle nalja. Kas ma usun seda kõike või ma ei usu seda üldse? Minu jaoks ja minu abikaasa jaoks, me oleme teinud otsuse, me peame uskuma seda kõike täielikult. Ma olen siin et teile öelda: “Jumal tahab oma Vaimu välja valada igaühe peale, kellega te kokku saate. Ta tahab kasutada sind, et näidata oma väge ja oma auhiilgust siin maa peal!” Ainus, mis peatab selle, oleme sina ja mina… Ta ei öelnud seda, et see ei lähe midagi maksma. Ta ütles, et see on väärt seda.

Kas sa oled valmis ja julged uskuda, et Jumal võtab selle grupi siin, et vabastada rahvas? Kas sa suudad uskuda seda? Jeesusel oli 11 jüngrit, jah ma tean, 12, aga üks läks hulluks ja see grupp inimesi pööras maailma pahupidi. Ei ole mingit vahet sinu ja nende vahel. Neil ei olnud midagi, mida meil ei oleks. Kas sa tahad seda? Kas sa oled valmis selleks?

Pastor Benjamin Waldrum (USA)
Tule Koguduses 2.08.2017


Sõnum Eestimaa kogudusele.

Jumal räägib. Olin hommikul palves täna hommikul. Las ma alustan natuke varasemast. Me olime eile õhtul palves. Väga väeline Vaim oli kohal ja Kristel tõi esile väga väelise Jumala sõna. Jumal rääkis: “Kas sa tuled välja ja astud esile igal varasel hommikul ja veedad aega minuga?” Mina võtsin seda isiklikult ja läksin hommikul vara ja veetsin aega Jumalaga. Ma palvetasin Eestimaa eest. Ma kirjutan palju asju üles ja valan välja oma südame Jumala ees. Siis ma istun ja ootan. Ja siis Ta tegelikult valab minusse tagasi. See olen nüüd mina, kes palvetab Jumala poole:

Issi Jumal, kuidas küll mu süda rõõmutseb ja laulab, et saan olla siin, armastatud Eestimaal. Minu mõtted peegeldavad Sinu mõtteid selle maa ja nende inimeste vastu. Ma palun turvalisust ja kaitset selle Balti regiooni üle! Õnnista seda rahvast silmadega, mis näevad Sinu Kuningriiki ja Au! Ilmuta oma kohalolu ja lähedust, Jumal ja ole armuline selle rahva jaoks. Paljud ei tunne tõeliselt Sinu teid – aita neil vastata Su südame kutsele, Jumal: „Tule lähemale! Tule minu ligi!“ Ma kuulen Su südant tõmbamas neid, kes on kaugel, et nad tuleksid Sinu ligi. Ma õnnistan Eestimaad.

Issi, las ma kuulda Sinu häält – Eesti! Eesti! Sinu külastuse aeg on lähedal. Kuidas ma igatsen teid koguda oma käte vahele ja kaitsta teid. Ma kutsun teid nagu armastav Isa ja ootan oma kadunud lapsi pöörduma koju tagasi, mu juurde. Ma igatsen teid üle kallata oma headusega ja riietada teid õiguserüüga ja panna teile sõrme meelevalla sõrmuse. Eesti, sa oled mu armastatud laps ja mul on ärkamise plaan teie maa jaoks.

Ära kaota lootust nende inimeste suhtes. Taeval on plaan tuua paljusid minu Kuningriigi valgusesse. Jätkake palvetamist ja deklareeri valgust selle üle rahva, kogudus! Ära räägi seda, mida maailm räägib selle maa kohta, vaid tühista see Issanda Sõna abil. Õnnista, mida mina olen õnnistanud ja vaata, kuidas mina teen imesid teie keskel. Hüüdke mind ja ma vastan! Ma olen see sama Aabrahami, Iisaki ja Jakobi Jumal. Nagu ma tõin Iisraeli välja orjusest tunnustähtede ja imedega – samamoodi olen ma suuteline neid Balti rahvaid hoidma kaitstult ja turvalisuses.

Veeda rohkem aega mõtiskledes minu väest ja vähem kurja jõust enda ümber. Tõuse üles uue, värske nägemusega, nagu Taavet, kui ta nägi Koljatit. Ta ei kaalunud kunagi kaotuse võimalust. Suurem on Tema, kes on sinus, kui see, kes on maailmas. Tõuse üles kogudus! Kuuluta ja deklareeri atmosfääri mu väelist Sõna. Demonstreeri minu tahet oma suu sõnadega. Ma teostan oma tahet sõnadega sinu suust. Sind on valitud selleks tööks ja selleks tunniks. Räägi välja minu tõotusi! Need ei kuku läbi!

Jumal, las Sinu Kuningriik tulla! Las Sinu tahe sünnib Eestis ja seda ümbritsevatel maadel, nagu Taevas. Aamen.

Pastor Pamela Waldrum (USA)
Tule Koguduses 02.08.2017


Tõuseme püsti ja teeme täpselt seda, mida Issand ütles. Me palvetame sel viisil, mida sina võib-olla ei harrasta. Me saame deklareerima ja kuulutama Jumala Sõna Eestimaa üle.

Palvetame: Isa, Jeesuse Nimel, Sina oled öelnud, et see pole Sinu tahe, et keegi hukub. Isa, Jeesuse Nimel me kuulutame, et Eestimaa ei hävi ja need, kes siin Eestimaal on, tulevad Sinu Kuningriiki. Seal saab olema Jumala liikumine, mis saab juhtuma Eestis. Me võib-olla ei näe seda veel, me võib-olla näeme alles algust, nagu üht pilve, mis on inimese kämbla suurune. Kuid me deklareerime Sinu Vaimu vihma, mis tuleb üle Eestimaa. Me enam ei oota, et Sina tooksid ärkamise – me deklareerime: ärkamine on siin! Ärkamine on siin, sest Sina oled juba pannud oma Vaimu nende inimeste sisse ja seal, kus on Jumala Vaim, seal asjad ärkavad. Ärkamine on siin. Me deklareerime, et me ei oota mingit teist aega. Me ei otsi teist kohta, me ei oota teisi inimesi. Isa, see on nüüd, see on siin ja see oleme meie. Meie oleme need, keda Sa oled kutsunud üles tõusma, et kuulutada, kes Sina oled, et demonstreerida, kes Sina oled, selle rahva keskel, meie linnades, meie naabruses.

Me kuulutame Isa, et kui me paneme käed haigete peale, nad saavad terveks ja nad ärkavad üles. Me deklareerime, et kui me paneme käed nende peale, kes on katki, siis nad saavad taastatud. Me deklareerime, et kui me paneme käed inimeste peale, siis sidumised kukuvad ära. Isa, me kuulutame, et me käime usus, mitte selles, mida me näeme. Me võib-olla ei näe seda veel oma füüsiliste silmadega, sellises mastaabis, nagu me tahaksime seda näha, siis me ikkagi kuulutame, et see on siin ja see on praegu. Isa, Sina ütlesid, et Su silmad käivad edasi ja tagasi üle maa, otsides inimesi, kes julgeksid uskuda Sind, kes julgeksid rääkida Sinu Sõna, kes julgevad uskuda, et nad võivad vabastada maa ja rahva. Me ütleme, Isa, ära enam otsi, siin me oleme. Isa, meie oleme Sinu armee. Sa võid vabastada paljudega, Sa võid ka vabastada mõnega.

Sellel, kes on olnud usklik 15 minutit, on rohkem väge, kui vaenlasel. See ei ole raske. See on usu läbi. Kuidas sa võtsid Jeesuse vastu? Usu läbi. Kuidas sa paned käed haigete peale ja nad saavad terveks? Usu läbi. Kuidas sa usud varustusse? Usu läbi. Kuidas sa vabastad rahvaid? Usu läbi. Ärge enam öelge, et me ei suuda, me oleme liiga väiksed, me pole piisavalt tugevad. Enam ei ütle nii selles majas! Ärgu seda enam öeldagu Jumala rahva hulgas, aga ütle, kui Kaaleb ja nagu Joosua: me oleme väga võimekad, et võtta üle see maa. Nagu Kaaleb, kes oli 85 aastane ja ütles: minu ramm ei ole vähenenud, minu nägemine pole tuhmunud, ma olen võimekas võtma selle mäe ja sellest mäest saab lihtsalt üks küngas, sest ma lähen Issanda väes ja Tema tugevuses. Vanusel pole vahet. Me ei kasva kunagi välja Jumala eesmärkidest. Niikaua, kui me hingame, on Jumalal eesmärk meie jaoks. See on põhjus, miks me veel siin oleme. Jumal pole veel lõpetanud. Ta kasutab noori ja ka neid, kes pole väga noored. Ei ole vahet niikaua, kui sa hingad, on sul tugevus. Niikaua, kui sa hingad, on sul eesmärk. Niikaua, kui sa hingad, Elava Jumala Vaim elab sinu sees ja teeb sinu ihu elavaks ja annab sulle jõu edasi minekuks. Jeesuse nimel, aamen.

Pastor Benjamin Waldrum (USA)
Palve Tule Koguduses 02.08.2017


Jumal on hea ja Ta täidab oma lubadusi. See on huvitav, kuidas Ta täidab neid lubadusi. Kui sa oled Sõna välja öelnud, sa ei pruugi seda saada järgmisel päeval, aga see ei tähenda, et sa seda üldse ei saaks. Kui sa ootad ja usud, siis ükspäev sa saad selle, kui sa jätkuvalt palvetad ja kuulutad seda. Mida ma öelda tahan – mõnikord me oleme ka nagu ees Jumala plaanist ja see ei tähenda, et seda asja kunagi ei tule. See tähendab seda, et see tuleb Jumala ajastuses ja Jumala ajal. Ma ei tea, miks nii on, aga niimoodi võiks hulga näiteid tuua.

Näiteks Yonggi Cho, kes tahtis enda kirikut, millest Jumal talle rääkinud oli – ta ei saanud seda enne, kui ta sai selle, aga ta sai selle ja praegu on seal koguduses üle miljoni inimese minuteada. Selliseid näiteid on palju. Meie tahame aga kohe, kui saime sõnumi ja kui see ei kipu juhtuma, siis me tahame selle nagu riiulisse panna, reservi ja öelda, ah, räägib siin igasuguseid asju, igasuguseid inimesi, aga kui me võtame selle sõna elavana, teravana ja hoiame seda üleval, siis see sõna kindlasti sellest nähtamatus atmosfääris teeb oma tööd ja muudab olemasolevat olukorda selliseks, nagu sõna välja läks ja tuleb tagasi, tuues kaasa selle vilja, kuidas see välja saadeti. Halleluuja!

See ei tähenda, et me seda ei saa, vaid see tähendab, et me saame selle Jumala ajastuses. Sama lugu on vaimuandidega, kui sa hakkad Jumalalt küsima vaimuande. Kus töötavad vaimuannid? Seal, kus need on tahetud, oodatud ja otsitud, rohkem, kui seal, kus kõigil on ükskõik, kas neid on või ei ole. Ja kui nad kohe homme sul ei tööta, see ei tähenda, et nad üldse ei tööta, vaid see tähendab, et nad hakkavad niikuinii tööle ja Jumal teab, kuna Püha Vaim tahab, mõnikord hiljem, mõnikord varem. Takistused võivad küll takistada, kuid Jumal tuleb neist ikkagi läbi ja viib takistused ära. Kui Ta seda ei teeks, siis me neid asju ei saaks. Me oleme liidetud Tema jõusse ja Tema jõutugevusse!

Pastor Taimor Kunnberg
Tule Kogudus. Koosoleku kokkuvõte, 02.08.2017

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: