Püha Jumala pühad lapsed.

Õpetussõnad 24:1-2Ära kadesta kurje inimesi ja ära ihalda olla nende juures, sest nende süda kavatseb vägivalda ja nende huuled räägivad paha!“ See ongi see, mida me enne* rääkisime, et need, kellel on kurjad mõtted, toodavad kurja, vägivalla saatust. Sellepärast Jumal ütleb, ära kadesta ja ära ihalda olla nende juures. Tule ära nende hulgast, sest Jumal on püha. Jumal on alati olnud püha Jumal. Meie oleme Jumala lapsed ja järelikult oleme oma Isa moodi. Seetõttu oleme me ka pühad ja valime oma käitumises võimalikult sellise elu, et Jumala Isa pühadus võiks olla nähtav ka Tema laste peal.

Me oleme kutsutud elama püha elu. Kuidas seda saavutada on nüüd iseküsimus. Jeesuse vere läbi on Tema meid juba õigeks teinud, et me oleme tema pühad. Kiri (Piibel) ütleb, et me oleme pühad ja mina olen ka püha. Meie pea pole alati sellega nõus ja seda pole alati kerge uskuda ja raske on end näha pühana. Miks? Seepärast, et etalon, see kuhu oleme liikumas, on püha Jumal ise. Tema on nii püha ja täiuslik, et kui keegi ütleb, et sa oled püha, siis see nagu ei klapi (nähtava) tegelikkusega meie arvates kokku. Kui me end võrdleme Isa Jumalaga, siis vahe tundub nii üüratu ja meie pea ei taha sellega nõustuda, aga kui me sellega kunagi ei nõustu, siis meile seda ka ei juhtu sellepärast, et me blokeerime selle – mis nüüd mina, see ei ole mulle võimalik. Kui suudame teisi usklikke, evangeliste või pastoreid, näha pühana, aga mitte end, siis on küsimus, mille poolest nemad on paremad sinust või minust? Teda on samamoodi Jeesuse veri pesnud. Evangelistid on tihti olnud väga “rasked” inimesed ja väga tihti on nad olnud (enne) kriminaalid või olnud allmaailma liidrid, eriti Ladina-Ameerikas on see nii olnud. Tihti on suurimad hašiši müüjad saanud suurimateks evangelistideks ja nüüd nad on pühad. Kiri ütleb, et nad on pühad. Meile nagu lõikab see pähe, sest me teame oma puudulikkust ja ebatäiuslikkust…

Loeme kirjast roomlastele 5:12-21.
Salm 12: “Sellepärast, nii nagu üheainsa inimese kaudu on patt tulnud maailma ja patu kaudu surm, nõnda on ka surm tunginud kõikidesse inimestesse, kuna kõik on pattu teinud” ja edasi salmid 13-15, siin on põhimõtteliselt öeldud, kui üks (Aadam) andis kõik kuradile ära, siis teine (Jeesus) tuli ja võttis kõik tagasi. Kui ühel on võimekus kõik endale saada ja see niimoodi jäi, siis tuli teine, maksis hinna ja võttis kõik omale – need, kes tahavad tulla.

Me oleme inimestena kõik sellises seisus, Paulus ütleb otse, et me oleme orjad, kas patu ja kuradi orjad või siis Jumala orjad (Rm 6:16). Võiks tahta ju kolmandat valikut, aga Piiblis sellist varianti ei ole. Piiblis on vaid selline variant, et sa oled kas Jumala kuningriigis või kuradi kuningriigis ja sa kas oled patu ori või Jumala ori. Jumal on aga oma helduses teinud orjast oma lapse ja pärija ja adopteerinud oma jumalikku perekonda. See on armuand, seda pakutakse tasuta Jumala poolt sulle ja mulle, et me võiksime seda vastu võtta oma ellu, kõik, kes soovivad. Mõni võib arvata, et see on mingi mäng ja sellist asja pole olemas, aga see ju on olemas, et surm ju tuli kõikidesse, ühe inimese, Aadama kaudu. Kahtlemata on ka see teine pool olemas, et Jumal saatis oma Poja (Jeesuse). Igaüks, kes on vastu võtnud Tema kuulutuse Jeesusest ja kes on astunud Tema Lepingusse, saab olema päästetud.

Inimesed vahel ei saa aru, millest nad peaks päästetud saama. Kuid tegelikkuses, see sõnum, mis läheb välja ja jõuab mõnede inimeste südametesse, kes kohe nõustuvad sellega, et neil on seda vaja seda päästet ja teised kehitavad õlgu, öeldes, et neil on pääste olemas – kodus süüa ja töökoht ja katus pea kohal ja ei ole midagi vaja päästa. Aga see ei muuda suurt pilti – sellel pole tähtsust, kas sina ja mina usume. Õigemini, see ei muuda seda, et Jumal saatis oma Poja. Jumal ikkagi saatis oma Poja, kes tuli ja suri Kolgatal ja maksis meie eest. Igaüks, kes selle vastu võtab ja oma ellu tõmbab, see saab Jumala lapseks! See saab rikkaliku pärandi osaliseks. Mõtle, kuidas see on seatud…

Kui see, kes võtab vastu Jeesuse ja ei jäta osadust Jumalaga, vaid suurendab oma osadust Jumalaga, siis ta ronib sellesse (Jumala) pärandisse sisse ja talle hakkavad juhtuma uskumatud asjad. Ta võib suurenema ja kasvama hakata, sest Jumala asjadel on tendents kasvada ja võime alati suureneda, sest Jumala pärand on nii suur ja rikkalik. Ja kui on tegemist elava Jumalaga, siis Jumal sekkub meie eludesse, naabrite eludesse, külakese elusse ja tekib nagu uus rakuke. See ongi see, kui inimene võtab vastu Jumala armu, mis talle pakuti. See kõik hakkab toimuma ja see on päris, seda on miljonid, miljonid, miljonid kogenud. Miks nii võib öelda? Sest 2,2 miljardit (inimest) on selle õpetuse vastu võtnud oma eludesse ja kui nende inimeste käest küsida, kas Jumala Arm on tulnud su ellu, siis kõigil on mingi kogemus selle kohta, et Jumal on tulnud nende ellu, kas rohkem või vähem.
Roomlastele 5:16Ja anniga ei ole nõnda, nagu ühe patustanu puhul võiks olla, sest üheainsa üleastumise järel sai kohtumõistmine surmamõistmiseks, armuand aga on paljude üleastumiste järel õigeksmõistmiseks” Pane tähele: “…armuand aga on paljude üleastumiste järel…” Mõned arvavad, et nemad on kogu aeg õiged. Mismoodi sa mõistad sellisele õigeksmõistmist või armu, kui ta on (enda arvates) kõik ainult õieti teinud? Sa ei saa midagi teha, enne, kui tuleb Püha Vaim ja toob patutunnetuse. Salm 17: “Jah, ühe inimese üleastumise tõttu on surm valitsenud kuningana selle ühe kaudu. Aga seda kindlamini need, kes saavad armu ülirohkesti ning õiguse anni, hakkavad valitsema kuningana elus selle ühe – Jeesuse Kristuse – kaudu.“ Pane tähele! Õiguse anni! Jumal andis mulle õiguse anni! On tähtis, et sa seda oma suuga tunnistad, siis see on sinu oma!
Jumal võib sulle anda seda, mida Ta tahab. Ta tahab sulle anda õigsuse, mitte sinu tegude tõttu, sest siin on öeldud, et üleastumiste järel on antud õigeksmõistmise arm inimesele. Ja need inimesed hakkavad kuningana elus valitsema Jeesuse Kristuse kaudu.

Salmid 17 ja 18: “Nõnda siis, nagu ühe üleastumise läbi tuli kõigile inimestele surmamõistmine, nii on ka selle ühe õigusteo läbi kõigile inimestele saanud õigekssaamine eluks. Sest otsekui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks.” Huvitav, Jumal on õiglane igal pool. Kui su süda igatseb olla püha, siis on Jumala igatsus sinu sees töös. Siis sul on samad igatsused, mis Taevasel Isal. Sul on taevalik tõmme, sest su süda peegeldab Taevase Isa südame soove.

Jumala õigus on huvitav. Mõned räägivad, et nii palju, kui sul on halbu päevi, nii palju on sul ka häid päevi. Räägitakse ka, et kui sa siin oled väga rikas, siis sa võid olla Jumala juures või ilma Jumalata pärast väga halvas olukorras. Räägitakse, et kes siin on raskes elus ja vaene, seda Jumala trööstib enda juures, nagu see lugu on, kus ta ühele ütleb (Lk 16:25): Laps, sina oled oma hea põlve juba kätte saanud, nüüd trööstitakse seda teist meest seal, aga sina oled hea osa kätte saanud. Sellepärast me ei tea täpselt neid mehhanisme, mis neid asju liigutavad, aga üks on selge – Jumal ei ole inimene, et Ta valetaks. Jumal on õiglane ja aus ja Ta on õiglane kohtumõistja.

Nõnda siis, nagu ühe inimese kaudu tuli surma mõistmine, nii on selle ühe õigusteo läbi saanud õigeksmõistmine (salm 18). Salmid 19-21: “Sest otsekui tolle ühe inimese sõnakuulmatuse tõttu on paljud saanud patuseks, nõnda saavad ka selle ühe inimese kuulekuse läbi paljud õigeks. Seadus on aga kõrvalt sisse tulnud, et üleastumine suureneks. Ent kus patt on suurenenud, seal on arm saanud ülirohkeks, et otsekui patt on kuningana valitsenud surma abil, nõnda valitseks armgi kuningana õiguse kaudu ja viiks igavesse ellu Jeesuse Kristuse, meie Issanda läbi.” Jällegi nagu keeruline uskuda, pea hakkab vastu, sest meid polegi kutsutud peaga uskuma. Me koosneme kolmest komponendist – keha ehk ihu ehk maja ehk koda, hing meie sees, mis peab päästetud saama ja vaim, mis on päästetud Jumalale. Me saame aru ja võtame vastu neid asju vaimsel tasandil. Vaim meis teeb tööd, et meie hing saaks päästetud, igaüks meist. Meil on kõigil seda keeruline uskuda, kuid siia on kirjutatud: nii nagu üks põhjustas surma, teine põhjustas armu ja õnnistuse ja pani meid kuningana valitsema. See tundub nagu muinasjutt. Mis kuningas ma olen, kus mu kuningriik on, keda ma käsutan? Sa oled kuningas! Piibel ütleb seda mitmes kohas. Kui sa ei näe end kuningana, siis sa mingit osa Jumala pärandist pole vastu võtnud. Kas nii saab olla? Saab küll.

Näiteks kuningas Toomas ja tõestisündinud lugu. Palvetasime Toomasega ühe maja eest, mida ma ei kavatsenud remontida, tegelikult Toomas palvetas ja siis hakkas juhtuma, et me hakkasime seal koguaeg midagi ehitama või tegema. Ma päris kindlasti ei kavatsenud seda teha ja veel mõned sarnased juhtumid. Jumal nagu algatab inimeste kaudu asju ja inimesed enese teadmata määravad asju ja vahest Jumal võtab mõne “eesli” (mõtlen selle all ka ennast, ei solva kedagi), võtab kellegi ja paneb mingid asjad käima. Ja niimoodi hakkavadki asjad sündima ja nii lihtne see ongi. Ta võtab mõne inimese ja see inimene räägib ja kõnetab mingeid asju ja need asjad hakkavad toimuma ja juhtuma.

Me saame vaimumaailmas omamoodi valitseda ja kokkuvõttes meie hääl (mõtlen antud juhul kõigi eestimaalaste hääl, kes siin elavad), see tõuseb Jumala ette ja kui seal on piisavalt palju õigeid, siis nende hääl domineerib ja valitseb, mille tagajärjeks on, et Jumala inglid on meie piiripunktide peal ja valvavad nendes piiripunktides, et kurjus ei pääseks läbi. Samamoodi on Iisraelis ja mujal. See pole minu fantaasia. Osades riikides saab kuulutada evangeeliumi avalikult, teistes riikides ei saa. See sõltub sellest, millised inglid on piiride peal, milline valitsuse atmosfäär on riigis. Näiteks Lätis, kus on ligimese armastus suurem kui Eestis ja kuigi nad tehniliselt pole nii kaugele jõudnud nagu Eesti või majanduslikult, aga vaimulikult on nad tugevad. Seal taheti teha gei paraade teha, aga ei tehtud, sest seal olid vaimsed valitsejad selles riigis. See rahvas otsustas, et EI, me ei lase sellel siin juhtuda, sellel ei ole kandepinda siin ja nad läksid ära. Palju muud sarnast on juhtunud ka siin. Paljud on palvetanud, et moššeed siia ei tuleks ja siiani on Jumal lubanud sellel mitte tekkida.

Roomlastele 6:1-23.

Salm 1: ”Mis me siis ütleme? Kas püsida patus, et arm suureneks?” Mis see tähendab? Kas, mida rohkem ma joon, seda suurem arm on? Ei! Salmides 2-4: “Ei, mitte sugugi. Meie, kes oleme patule surnud, kuidas saaksime selles veel elada? Kas te siis ei tea, et kes me iganes oleme Kristusesse Jeesusesse ristitud, oleme ristitud tema surmasse? Me oleme siis koos temaga maha maetud ristimise kaudu surmasse, et otsekui Kristus on äratatud üles surnuist Isa kirkuse läbi, nõnda võime ka meie käia uues elus.
Ütleme koos: “Nõnda võime me kõik käia uues elus.” Meil on võime käia uues elus! Meil on see võime olemas, vahel me ei kasuta seda ja teate, mis juhtub – me ise tahame end petta vahel. Vana inimene, kes on maha maetud, soojendab end üles ja hakkab elama sinkivinki osavat elu – kirikus on nagu Jumala õige ja kõrtsis kuradi õige ja siis on nagu kaks õigsust tal. Ta elab nagu mõlemis ja siis tõestab endale ja räägib, et sellest ei ole midagi ja saab iseendaga niimoodi hakkama. Aga Kristus ütleb, et kui me oleme kokku kasvanud Tema surma sarnasusega, siis võime seda olla ka ülestõusmise elus. Kuues salm täpsustab seda: “Teades, et meie vana loomus on koos temaga löödud risti, et see patune ihu kaotataks, nii et me kunagi enam ei orjaks pattu.“

Salmid 7-12: „Sest kes on surnud, see on patust vabaks mõistetud. Kui me oleme aga surnud koos Kristusega, siis usume, et me ka elame koos temaga, teades, et Kristus, olles üles äratatud surnuist, enam kunagi ei sure; surm ei valitse teda enam, sest mis ta suri, seda ta suri patule üks kord ja alatiseks, aga mis ta elab, seda ta elab Jumalale. Nõnda arvestage ka teie endid olevat surnud patule, aga elavat Jumalale Kristuses Jeesuses. Ärgu siis valitsegu patt kuningana teie surelikus ihus, nii et te tema himudele oleksite kuulekad.

Kujuta ette, et patt võib kuningana tegutseda meie ihus Näiteks pornosõltuvus, milles unustatakse Kristus ja kõik muu ja samas anname endale aru, et patt valitseb minu sees kuningana ja määrab, mida võin teha ja mida mitte. Antud juhul ta tuleb ja hävitab osadust Jumalaga, selleks, et mu osadus ei jääks. Aga ta (patt) ei peaks, sest ma olen ristimises maha maetud ja mul on meelevald seista sellele vastu ja mul on meelevald elada patuta elu. Selleks on mul vaja uskuda Jumalat ja omada suhet Jeesusega.

Salmid 13 ja 14: “Ärge ka loovutage oma ihuliikmeid ülekohtu relviks patule, vaid loovutage end Jumalale nagu need, kes on saanud surnuist elavaks, ja oma ihuliikmed õiguse relviks Jumalale. Sest patt ei valitse enam teie üle, kuna te ei ole Seaduse, vaid armu all. ” Ütle koos minuga: “Ma olen Jumala armu all.” See on usu tunnistamine.

Salm 15 “Kuidas siis nüüd? Kas hakkame tegema pattu, kuna me ei ole Seaduse, vaid armu all? Kindlasti mitte!”, 16.nes salm on väga tähtis, mida peaksid teadma öösel ja päeval: “Eks te tea, et kelle kuulekusse teie end loovutate orjaks, kelle sõna te kuulate, selle orjad te olete – olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks!” Kui me ei ole Kristuse sõnakuulelikkusega ega tema orjad, siis me oleme iseenda või kuradi ja elame luulus, et me läheme Jumala Kuningriiki või ei tea, kuhu me läheme, aga me ei saa ilma Issandata minna Tema Kuningriiki ja ilma kuulekuseta Talle me ei ole Tema lapsed. Me oleme sõnakuulmatuse vaimu lapsed. Ütle koos minuga: “Ma ei taha olla sõnakuulmatuse vaimu laps.”

“…olgu patu orjad surmaks või kuulekuse orjad õiguseks!” Küll on ikka sõna, orjaks… Tänapäeval pole orjapidamist… Salmid 17 ja 18: “Aga tänu Jumalale, et te olite küll patu orjad, aga nüüd olete saanud südamest kuulekaks sellele õpetusele, millesse teid on juhatatud, ja patust vabastatuna olete saanud õiguse teenriteks.” Salmid 20-22 “Sest kui te olite patu orjad, siis te olite vabad õigusest. Millist vilja te siis kandsite? Niisugust, mille pärast te nüüd häbenete. Sest selle tulemus on surm. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu.” Me jõudsime sinna välja, millest me enne alustasime – pühadusest ja pühitsusest ja tuleb välja et see pühadus on meile antud või me siis peame kogu seda Jumala Sõna mitte võimalikuks.

Sul on valik, sa kas usud Piiblit ja seda, mida Jumal sinu kohta arvab või sa ei suuda seda uskuda ja siis sul seda ei ole. Aga kui sa selle võtad ja usud, siis need asjad tulevad su ellu, siis need asjad tulevad su ellu, siis need asjad tulevad su ellu – õigsus tuleb su ellu, arm tuleb su ellu, õnnistus tuleb su ellu, pühitsus tuleb su ellu, õigus tuleb su ellu, lojaalsus tuleb su ellu, ustavus tuleb su ellu, sinu Taevase Isa iseloomujooned tulevad su ellu.

Inimene on nagu infokandja ja oleneb, mis on sinna laetud. Näiteks see sama Sõna või õudusfilmid, oleneb, mida sa sinna laed, see on selle “ketta peal” olemas. Sinu sees. Seda ei ole tänapäeval raske seletada, 10 aastat tagasi oleks olnud keerulisem. Praegu sa võiksid küsida, et kus see minu sees on, ma ei näe ja ma võiks sinult siis küsida, et kus mikrolained on, et sa neid ka ei näe, aga telefonid töötavad kõigil taskus. Õhk on pilti täis. Samamoodi on meiega, me oleme biomeetriline isik ja laetud üht või teist täis ja see, mis meie sees on, see tuleb meist välja, mõjutab teisi ja teised saavad seda ka “lugeda”. Mõned loevad seda eemalt ja mõned ei saa seda üldse lugeda. Näiteks prohvet võib inimese kohta öelda asju, mis pole üldiselt teada, aga ta “loeb” biomeetrilisest informatsioonist.

Salm 22: “Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks. Ja selle tulemus on igavene elu.” Ütle koos minuga: “Ma olen vabastatud patust ja saanud Jumala teenriks ja ma kannan vilja pühitsuseks ja selle tulemus on igaene elu.” See on Jumala pakkumine! Jumal motiveerib meid väga reaalselt. Salm 23: “Sest patu palk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie Issandas.”

Jumal tahab, et me püsiksime Tema kutsumises ja Temas, sest nii kaua, kuni oleme Temas, nii kaua on meil kõik võimalik, Temaga koos. Jumal annab meile positiivsed mõtted ja kui me mõtleme Tema Sõna, siis me mõtleme Elu. Meil on igavene elu Temas – see on põhjus, miks 2 miljardit inimest ei taha selle rongi peale hiljaks jääda, vaid tahavad selle rongi peal sõita, sest nad ei taha minna põrgu. Jumal on neile tõotanud nende Kuningriigi Taevas. Jeesus ütles enne, kui Ta ära läks, et see on teile hea, et ma lähen ära, sellepärast et ma lähen teile valmistama eluasemeid, ma teen teile eluasemeid ja siis, kui te tulete maa pealt, kui ma võtan teid ära, siis teil on maja taevas.

Oli üks mees, kes rääkis nii jubeda jutu – ta tuli tagasi põrgust – et Tallinna linna usklikud olid kaks nädalat šokeeritud, sellepärast et sellel mehel oli põrgu maitse küljes, kui ta jutlustas. Ta rääkis, kuidas ta oli põrgus ja kuidas teda piinati seal ja kuidas Jeesus tuli ja mingil põhjusel andis talle armu ja tõi ta sealt tagasi. Need on üksikud juhtumid, kus nii on juhtunud, et mees, kes on ametlikult surnud nädal aega või midagi sarnast… Ta rääkis, et kui ta suri, siis ta sattus nagu isolatsiooni. Autoavariist inglid viisid ta tühja kohta ja ta ei tea, kaua ta seal istus, arvas, et umbes ööpäeva ja siis tuli kas Jeesus või ingel (ei mäleta enam täpselt) ja ütles, et näe, see maja oli sulle ehitatud ja viis ta sinna majja ja näitas talle seda maja. Ütles, et näed, see on sinu maja, me valmistasime seda sulle ja sinu naisele, aga kuna sa läksid andeksandmatu südamega ära, siis minu seadus ei luba sul siia jääda ja sa pead minema mujale. Mees vaatas seda maja ja see oli nagu selline tuleviku maja, seal oli kõik olemas, mis vaja ja siis tulid teised inglid ja juhtisid ta mujale, millest ei taha rääkida. See oli tohutult kole, nagu suur suu, mis avanes ülevalt nagu klots ja seal all oli ainult kisa, appihüüded ja palved. Siis ta sattus sinna. …

Need asjad on tegelikud ja kas sina usud või ei usu, Jumal ikkagi saatis oma Poja, kes tuli ja suri meie kõigi eest ja pakub oma päästet tasuta kõigile.

Ta ütleb: “Tule ja ela mu püha elu, ma teen sulle ka oma eluaset Taevas. Ma armastan sind väga, ma kiivusega armastan sind! Ma tahan, et igaüks teist jõuaks Taevasse, et keegi ei paaduks patu pettusest, vaid et kõik võiksid tulla minu juurde,” sest Jumal armastab oma looduid, oma lapsi. Ta tahab, et me koos Temaga võidaksime. Ta on koos meiega! Ta on öelnud, et Ta ei hülga meid ja Ta ei jäta meid maha. Meil on palju pealtvaatajaid (Hb 12:1), nad julgustavad meid jooksma ja ütlevad: “Pane edasi! Pane julgelt edasi! Pane patt maha! Paranda Jumala ees meelt! Purusta kõik kuradi altarid oma südames, viska nad kõik minema! Puhasta oma süda mulle ja käi mu teedel, tee mu töid ja tee mu tegemisi. Ehita mu Kuningriiki ja mina õnnistan sind. See on minu saatus sinu jaoks!

Meil ei ole vaja kalduda ei paremale ega vasakule, vaid meil on vaja järgida Jeesust. Tema Vaim ja Tema Lamp juhib meid seal ja Tema julgustab meid. … Me oleme inimesed ja oleme piiratud, aga Jumal võib me südant muuta. Mida Ta selleks tahab? Ta tahab, et sina ka seda tahaksid! Ta vastab sinu südame soovidele. Ta nagu karjub: “Ära mõtle ega hoia kurja oma südames, vaid luba sellel täituda minu armastusega – see on sirutatud sinu poole ja sirutub sinu poole!

Aamen!

Pastor Taimor Kunnberg
Tule Kogudus, 16.07.2017,  jutluse märkmed

* vt jutluse sissejuhatust SIIT

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: