Jumal on sind kutsunud!

Kas sa tead, miks sa siin oled? Sellepärast, et Jeesus Kristus on sind kutsunud. Jumala Poeg on sind tõmmanud oma Kuningriiki. Minu meelest on hea olla pühapäeva hommikul kirikus, sest see on osa Jumala pärandist ja osa Jumala eesõigusest saada osa sellest, mida Jumal meie eludes kavatseb.

Taavet ütleb (Psalm 84), et õnnis on Jumala koguduses Teda kiita ja Tema lävepakkudel seista ja valvata. Mis teda motiveeris niimoodi? Ta oli kuningas, tal oli kindlasti palju asju, mida teha, aga selle asemel ta peab privileegiks olla Jumala kojas ja austada Jumalat, sest ta on kogenud midagi, on kogenud mingit tõmmet elava Jumala poolt. Kui keegi on kogenud seda tõmmet Jumala poolt, siis talle ei saa enam rääkida, et Jumalat ei ole ja teda ei saa motiveerida kogu maailma varanduse järgi jooksmas, sest ta teab, et seal on kõrgem kutsumine, mille järgi sirutuda.

Jumala arm on see, et me saame hea meelega Temas liikuda. Sa oled siin sellepärast, et Jeesus on sind kutsunud. Võib-olla sulle näib, et sa oled siin mingite teiste motivatsioonidega ja tihti me saamegi kokku Jumalaga mingite muude motivatsioonide olukorras. …

Näiteks omal ajal Kathryn Kuhlman’i koosolekutele läksid inimesed, kes Jumalat ei uskunud. Huvitav on niimoodi mõelda? Sa oled haige, arstid ütlesid, et kõik on läbi ja nüüd sa lähed vaimulikule koosolekule, kus jutlustaja räägib Pühast Vaimust ja Jumalast ja sa Jumalat ei usu ja sa lähed sinna tervist saama…

Inimesed on nõus igasuguasju uskuma, aga mõnikord ollakse ebalevad Jumala osas. Miks on inimesel keerulisem uskuda Jumalat, kui kõike muud? Sellepärast, et see toimib usu kaudu. Kurat ka toimib usu kaudu – ta ei tule sulle ütlema, et mikrolaineid ei ole, ta ei tule sulle ütlema, et ei tea, mida ei ole, aga ta tuleb sulle kindlasti ütlema, et vot see Jumala jutt ei ole see päris õige jutt… Ja kui sa seda kuulad, siis sa mõtled, et kes see on nii rumal, et sellisele kutsumisele vastab ja jätab kõrge kutsumise maha, nagu näiteks Mooses, kes jättis Egiptuse vaarao koja eelised maha, kui selgus, et ta põlvneb Iisraelist. Ta eelistas ilma selle positsioonita olla mitte keegi. Kuid Jumal võttis ta ja viis tema kaudu välja oma rahva (Egiptusest)…

Kui kuradil õnnestub kedagi nagu „ära varastada“, siis reaalsus on see, et Jumal otsib oma lapsed üles ja toob nad jälle tagasi. Halleluuja! Me oleme rohkem või vähem ka kadunud olnud. Tänu Tema armule on Ta tulnud ja otsinud meid üles ja öelnud õrnalt: „Tule ära siit, tule lähme siit ära, see ei ole sinu kutsumine, mul on sulle midagi paremat. Tule ja ülista mind.“ Jumal tuleb meile järgi, leiab meid ülesse ja kutsub meid tagasi. Oma elus me tihti kaotame erinevaid asju, aga Tema arm on suur ja Tema heldus kestab igavesti! Ma tänan Jumalat Tema armu ja helduse eest! Tead, kui seda ei oleks, siis valitseks ainult käsk ja käsu peale käsk ja nööri peale nöör… siis ma ei tea, kui palju meid siin veel istuks… Jumala heldus ja arm on see, mis meid tõmbab, armastuse paelad…

Sa oled Jeesuse tõttu siin, Tema on su kuningas! Tema on see, kelle poole me oma silmad tõstame. Jeesus Kristus Naatsaretist. Tema on meie isandate Isand ja kuningate Kuningas! Temale me anname au ja tänu! Tema on meie Päästja!

Palvetame: Kallis Taevane Isa! Me täname, et Sa saatsid oma Poja siia maa peale, et Ta tuli siia, Ta kuulutas Sinu Sõna, Ta tegi teoks Su tahte, Ta lõi ennast ukseks, kust igaüks meist võib sisse minna, keda Ta tõmbab ja astuda Tema Kuningriiki. Tema tingimustel – Tema Vere väe läbi. Jumal, Sinu silmis on olnud hea kutsuda meid, Sa oled jõudnud meieni erinevatel viisidel ja Sa oled meid tõmmanud sinna, kus ülistatakse Sind pühapäeva hommikul, kus kiidetakse Sinu Nime ja kus antakse Sulle au. Sa oled tõmmanud meid oma karja hulka ja me oleme Sinu kari ja Sinu lapsed Sinu armu ja pärandi kohaselt. See on privileeg ja me täname Sind selle eest, et Sa hoiad meid endas, et Sa oled meie hinge enda omaga kimpu sidunud ja me oleme Sinu omad ja Sina oled meie Issand. Sulle me anname au ja tänu! Sind ülistab meie süda ja meie huuled hõiskavad Sinu poole, sest Sina oled meie Päästja! Sa oled meie Aitaja ja oled meie Abi, Sa oled meie Õnnistegija ja me armastame Sind!

Jumala headus ongi see, mis meid hoiab Tema küljes. Mitte hirm, vaid just headus. Kiri ütleb, et Ta tõmbab meid armastuse paeltega (Ho 11:4). Halleluuja! Imeline!

Pastor Taimor Kunnberg
Tule Kogudus, 23.juuli 2017 jutluse sissejuhatava osa märkmed

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: