Kui soovite teha annetusi Tule Kogudusele, siis saate teha seda meie Swedbank-i arvele:
Пожертвования можно сделать на наш счет в Swedbank:

EESTI KRISTLIK TULE KOGUDUS

EE082200221061784348

Täname, et toetad Jumalariigi tööd!

Благодарим вас за вашу верность пожертвовать Господу!

2 Korintlastele 9:7-8  Igaüks andku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis.

2-е Коринфянам 9:7-8  Каждый [уделяй]по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело.