Jumalik saatus ja meie valikud.

Teel, vene kogudusest mööda sõites, märkasime mitmeid vanemaid inimesi sinna minemas ja vaatamata oma vanusele või tervislikule seisundile (näiteks üht memme talutasid kaks poega), tulevad nad alati kohale, sest nende jaoks on oluline olla Jumala kojas…

Meeleparandus. Kas manitsus on hea?
Stabiilsus algab distsipliinist. Kui on olemas süsteem ja distsipliin, siis olenemata grupi suurusest saab asju ette võtta ja mida suurem on grupp, seda enam suudetakse korda saata. Ilma korrata ei suudeta midagi, aga distsipliin on abiks, et ettevõtmine koost ei laguneks…
Jumal annab meile Sõna ja nüüd on meie valik kas me võtame selle Sõna vastu või põlgame ära, arvates, et teame ise paremini ja rajame ise olukorrad, nagu meile parem tundub, justkui ühes Eesti laulus, kus lauldakse, et “Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja…”
Vahel mõeldakse, et miks ühed sünnivad palees ja teised vaestes riikides, kus pole võimalik isegi haridust saada ja et miks on see nii. Kas see on saatus või mitte? Kuid Jumala sõnast näeme, et osa meie saatusest on antud meie kätte: “Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest” (Jr 29:13). Kui me leiame, mida Jumal ootab, et me teeks, siis saame astuda oma jumalikku saatusesse ja saame õnnistatud Jumala poolt, mis ei tähenda, et hingevaenlane enam ei kiusa. Kuid tuleb ka mõista, et igaüks saab ise otsida Jumalat enda jaoks. Pastor saab küll usutee algul otsida Jumalat ka inimese jaoks, aga hiljem ta pigem saab kinnitada või siis mitte… Peamine on, et me ise kuuleme Jumalalt ja oleksime kindlad, et Jumal tõesti rääkis meiega, nagu Gideon püüdis olla kindel, et Jumal räägib temaga, katsudes mitmed korrad läbi sõnumit, mille sai Jumalalt (Kohtumõistjate 6).
Piiblis on kirjas (1Kr 14:26): “Kui te tulete kokku, siis on igaühel midagi…” Sa võid end ette valmistada enne Jumalateenistusele tulekut ja uurida Jumalalt, kas tal on midagi, mida sa võiks kogudusega jagada. See on nagu selline ootus, et sa oled valmis kuulama Taevast, et seda koguduses jagada.

Pastor Taimor Kunnberg


Tunnistus peale ülistust: Laulu ajal (…Sina kõik uueks teed…) oli tugev tunnetus sõnumina, et Jumal pöörab olukorrad.


Piibli lugemine: Õpetussõnad 23:1-17

Sõnum Heebrealastele 11:1-6 ja edasi.
Usk on loodetava tõelisus ja usk on see, mida me ei näe, aga südames usume. Usus me tõendame nähtamatut, usus me tuleme igal pühapäeval kokku ja usus me kuulame, mida koguduses räägitakse ja usus me teeme ka neid asju, mida tahame elus saada. See on nähtamatu, aga kui me usume, siis usume selle nähtamatu oma ellu (nähtavaks). Salm 6 ütleb, et ilma usuta on võimatu olla Jumalale meelepärane! Seepärast mõelgem, kuidas üksteist virgutada armastusele ja headele tegudele. Õnnistagem üksteist ja hoidugem kurjast südametunnistusest. Julgustagem selleks üksteist seda enam, et näeme Jumala päeva lähenevat, sest usus me ootame, et Ta tuleb meile järgi ja seepärast me valmistame selleks ka oma südant, et kohtuda Jumalaga.

Pastor Arda Kunnberg


Jutlus
Oleme oma perega otsustanud, et paneme tähele seda, mida Jumal räägib, sest tema Sõna on eluks ja heaks, kui me seda ära ei põlga, vaid võtame selle vastu (näited igapäeva elust, kuidas kuuletumine Jumalale on kasuks tulnud ning hoidnud õnnetustesse ja kahjulikesse tehingutesse sattumast).
Vahel keeratakse meie saatuses aga uus lehekülg, olgu selleks siis sõjaväeteenistusse kutsumine, kooli lõpetamine, nooreks neiuks sirgumine, abiellumine või midagi muud. See on uus võidmine ja uued ülesanded. Me peame kohanema uute olukordadega, kus sõltutakse teistest asjadest ja ka uues olukorras peame õppima, kuidas Jumalat leida ja Jumalaga uues olukorras läbi käia, sest võib tekkida olukordi, kus meil takistatakse palvetamist, Piibli lugemist (nt sõjaväes) või tegevusi, millega oleme harjunud Jumalaga koos käies.

Selleks, et käia Jumalaga, on oluline, et kuuleksime Teda ja et Tema tahe meie suhtes oleks hea (Jeremia 4:1-4). Tänapäeval me enam ei käi uudismaad kündmas füüsiliselt, vaid Jumal räägib südamete puhastamisest – sellepärast küsisin algul, kellele meeldib manitsus. Usklikele meeldib, sest Jumal tahab meid päästa ja hoiab meid nö “oda otsa jooksmast” (Ii 33:18), seepärast oleme harjunud, et manitsus on meile eluks, mitte halvaks. Seepärast Ta ütleb, et me vaataksime oma südametesse ja kõrvaldaksime ise oma südame eesnahad. Ta ei ütle, et Püha Vaim seda teeb, kuigi Jumal teeb meie südame uueks.

Eelmine kord rääkisime, et ebajumala altarid on vaja kõrvaldada. Näiteks tegevused, mis takistavad minna kirikusse, teha Jumala tahet ja muud kõrval-tegevused, mis on tõstnud end üle peamise (Jumala altari ja Jumala otsimise). Jumala standardid teevad meid õnnistatuks. Jumal võtab meid vastu Jeesuse vere läbi, Tema armu läbi oleme vastu võetud ja kui oleme vastu võetud, siis Ta alustab ja teeb head tööd meie sees, et me muutume Kristuse sarnaseks. Tuleme nö “saba ja sarvedega” ja Jumal hakkab neid ära “lõikama” ja me saame Tema sarnaseks, aga see sünnib vaid siis, kui me teeme seda, mida Ta meilt ootab. Näiteks, järgneme Talle meeleparanduseks, et süda saab lihaseks, kuid me ise peame “kündma uudismaad” ja külvama Jumala Sõna.

Kivisel südamel on ükskõik teisest inimesest, sest ta tahab ainult saada ja võtta kõik enesele, aga

Kristuse kutse on armastada oma ligimest nagu iseennast.

Sellest peab meid ära tuntama, kui me oleme tema jüngrid (järgijad) ja et meil on armastus isekeskis. Meil on aga igasuguseid kõrgistusi, uhkust ja mõtlemisi: “kes sina selline üldse oled” või “miks ma peaks seda talle tegema” ja “mis halastus, vaadaku ise kuidas saab” ja mõned mehed vaatavad, et naine vananeb nurgas, aga nii palju ilusaid noori kõnnib ringi ja miks ta peaks teda teenima või raha tema peale kulutama ning nii tekivad uued liidud… Aga kui on üks pere, siis naine teenib meest, näidates nii oma kuulumist ja mees pole naise suhtes kitsi…

Ära lase südant kiviseks muutuda. Sa pead armastama oma ligimest nagu iseennast, sest sellest tuntakse teid ära. See pole nii, et mõned mängivad armastuses käimist, mitte et mina ise annan sellele hinnangu, vaid kui teised annavad selle hinnangu. See on inimlikult raske, sest me teeme üksteisele haiget ja solvame sageli enda teadmata teisi. Andke kõigile andeks ja alistage end Jumala Sõnale, siis saab Jumala arm ja õnnistus teie peale tulla.

(Rm 1:16-32 ja Rm 2) Ma ei häbene evangeeliumi, sest meie õigsuseks peetakse usku, kuid me saame talletada ka Jumala viha. Me saame valida, mida me teeme – kas kuulame ja kuuletume või kuulame ja ei kuuletu. Vaata, kuidas sinu valikutest sõltub sinu elu! Kui sa otsustad teha head, siis sa justkui talletad taeva pilvepanka mingeid tegevusi ja head ning teise pilve viha ja raevu, millest tuleb ahistus ja kitsikus.

Eelmine kord rääkisime, et ebajumala altarid tuleb purustada ja Jumal ootab, et me leiame aja, et Temaga rääkida, et küsida, et kas minu elus on asju ja olukordi, mis mind hävitavad ja tapavad ning paluda, et Ta annaks jõudu teiste armastamiseks, kõvast südamest vabanemiseks, enesekesksusest vabanemisest jne. Me peame kohanema uue olukorraga, kus Kristus on see, kes meile annab. Maailma nägu on muutumas. Kus patt on suurenenud, seal ta ei taha mahtuda sinna, kus on teised (Jumala) arusaamised ja eriti raskeks võib osutuda, kui kristlane peab neid olukordi (nt poliitikas) korraldama. Õiglus ülendab rahvast, aga patt on teotuseks rahvahõimudele (Õpetussõnad 14:34).

Pastor Taimor Kunnberg

Tule Kogudus, 02.07.2017, jutluse märkmed.

 

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: