Üks hoiatus oli, et tulemas on karistus selle eest, mis on tegemata jäetud või valesti tehtud. Seepärast, ole varustatud jumalakartusega, mis pühib ära petliku enesekindluse ja uhkuse. Jumalakartuses saad olukordi õieti hinnata nii, nagu Jumal neid näeb. Oleme hädas, kui me ei pane tähele hoiatusi, sest vaid tähele pannes saame olukordi muuta – kas meelt parandades, et karistus meid ei tabaks või hingevaenlase poolt tekitatud torme vaigistades. Tähele pannes neid hoiatusi saame ka kuulutada Jumala tahet nende olukordade üle.

Pastor Taimor Kunnberg


Piibli lugemine: Õpetussõnad 22:17-29
Pastor Arda Kunnberg


Issand on meie võidusaamise kindlustus

Kohtumõistjate 6
Taust: Juudid olid korduvalt olnud vaenlaste käest päästetud ja taas kord langenud vaenlaste kätte ja vaenlased on neid rõhunud ning nüüd nad hüüavad taas Jumalat appi ja Jumal taas kuuleb neid, valides välja Giideoni, et Iisraeli vaenlaste rõhumisest vabaks võidelda. Ja vaatamata sellele, et Giideon on kõige noorem oma isa peres ja näeb end kõige nõrgema sõjaväega Iisraeli laste keskel olevat, vastab Issand talle: salm 16 …„Et mina olen sinuga, siis sa lööd midjanlased maha nagu üheainsa mehe”.

Vahet pole, kui palju on sul inimesi, sest võtmeküsimus on, kas Jumal on sinuga! Kuid alustuseks tuleb kõrvaldada takistus – ebajumala altar. Seejärel ehitada altar Jumalale, et seal ohverdada. Vabastamine saab aga alata peale ebajumala altarite kõrvaldamist.

Me oleme Jeesuses uueks loodud ja vana on möödas, kuid toimub midagi pimeduses – nihutatakse piire ja luuakse nn „uut reaalsust“, mis on vastuolus Jumala Sõna ja tahtega. Kuid Jumala rahvas on kutsutud looma Jumala reaalsust, läbi palvete ja Jumala Sõna välja kuulutamise!

Pastor Taimor Kunnberg
Tule Kogudus,
jutluse märkmed 25.06.2017 

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: