Jeesuse armastus muudab elusid.

Ma olen lihtsalt nii armunud Jeesusesse. Pole suuremat armastust, mis muudaks meie elusid, kui Jeesuse armastus. Sa oled täna siin selle armastuse tõttu. Enne, kui me tundsime Teda, Jumal juba armastas meid, Ta kutsus meid. Kui sa olid oma ema üsas, siis Ta kutsus sind, kui prohvetit rahvastele, kes räägiks Tema eest, et su elu oleks nagu elav kiri või tunnistus Tema armastusest.

Pole oluline see, mis me teeme Tema jaoks, vaid see, kuidas me Teda tunneme. Issand on lihtsalt nii kade meie tähelepanu pärast. Ta igatseb meiega sügavamat suhet. Kui me iganes kaldume liialt paremale või vasakule, siis me läheme balansist välja, aga kui meie fookus on teiste asjade peal, siis Ta koputab ja ütleb: „Ma igatsen oma aega sinuga! Ma armastan sind, ma tõmban sind, ma olen kade sinu pärast…“ Lihtsalt mäleta, et mina ja sina, me oleme päästetud mitte, et töötada Tema jaoks, vaid selleks, et armastada Jumalat. Meie saatus on armastada Jumalat, et olla Jumala armsaim, et olla ühes tugevas suhtes elava Jumalaga. Me vahel unustame, et see ongi peamine põhjus – armastuse tõttu. Vahel me võime teenistuses minna nii sügavuti ja unustada põhjuse, miks me seda teeme või oleme läinud liiga sügavale sellesse plaani, mis Ta meile on andnud, et me unustame Teda ennast. Viimasel ajal ma olen lihtsalt ligunenud Tema armastuses.

Matteuse 6:9-13 Meie Isa palve.
Minu fookus täna on: „Sinu Kuningriik tulgu! Sinu tahtmine sündigu, Isa, nagu Taevas, nõnda ka maa peal.“ See on Jumala peamine fookus, et Tema tahe saaks teostatud maa peal samuti kui Taevas, et maa saaks olema, kui Taeva koopia. Et igas südames ja elus oleks isandate Issand ja kuningate Kuningas austatud. Kui Jeesus tuli maa peale, siis Ta tuli tegema Isa tahet. Ta ütles: „Ma ei tulnud, et teha oma tahet, vaid Tema tahet, kes mind saatis.“ See, mida Ta tegelikult ütles: „ Ma pole siin, et inimesed mind armastaksid, ma pole kuulsuse ega reputatsiooni tõttu siin, vaid ma olen siin, et teha seda, mida minu Isa on juhendanud mind tegema.“ Jeesus selgelt väljendab kuulekust, et teha Isa tahet. See, mida Ta rääkis, Ta tegi seda kõike. Ta ütles: „Ma ei räägi oma sõnu. Need sõnad, mida ma teile räägin, on elu ja vaim. Iga sõna, mida ma teile räägin, on Isa Sõna. Need ei ole minu sõnad. Ka need imed, mida ma teen ja mida sa näed, need ei ole minu imed, vaid Isa teostab oma Sõna. See Au, mida sa näed minu ümber ja minu sees, pole minu, vaid Isa Au, sest ma tulin austama Isa. Need, kes näevad mind, näevad Isa.“ Ta andis au ainult Isale. Tema elu oli distsiplineeritud elu ja täielik kuulekus, et vaid öelda ja teha, mida Isa räägib ja teeb.

Täna, sina ja mina, me oleme Jumala pojad ja tütred. Piibel ütleb, et nii nagu Tema, oleme ka meie selles maailmas. Mida see tähendab meile? Sama elustiili! See sama eluviis, sama südamerütm, sama armastus. Me oleme selle duplikaat tänasel päeval. Kui ma näen sind, siis ma näen Jeesust, sest Kristus meis on see lootus. Põhiline küsimus sel tunnil on, kuidas mina saan täita Jumala eesmärki oma elus, kuidas ma saan teada Tema plaani? See tundub vahel raske, kui seda püüda. Kuidas seda teha, on jätkuvalt tänapäeval koguduse ees, sest me nagu ei näe neid suuri Jeesuse tegusid, sel viisil, nagu Isa tahaks, mis on Tema südames. Täna ma tahan minna sügavamale selles, kuidas me näeme Tema tahet, et mõista, mis on Tema südame järgi, mitte vaid korporatiivselt, vaid individuaalselt.

Kui me vaatame Jeesuse elu, siis näeme nagu mustrit Jumala tahtes, sest Ta ütles, et Jumala Sõna on Jumala tahe. Jeesus oli elava Sõna väljendus. Evangeeliumides me näeme Jeesuse elu. Vaatame Luuka 6:12-13. Milline distsipliin Jeesusel oli, kuidas Jeesus valmistus oma päevaks ja kuidas Ta täitus Jumala väega inimesena. Kui me vaatame Jeesust, siis näeme meest, kel oli suur töö teha. Ta oli tõesti mees, Ta väsis ära, Ta pidi uuesti taastuma ja täidetud saama, Ta pidi palvetama. Siin Piibel räägib, et Ta keset ööd läks välja mäele, et olla üksi oma Isaga, et palvetada ja Temaga rääkida. Ma usun, et see oli midagi sellist: „Isa, ma armastan Sind. Isa, ma igatsen Sind. Isa, ma ei saa ilma sinuta elada. Tänan Sind Su armastuse eest! Ma armastan ja jumaldan Sind. See on mu igatsus teha Sinu tahet…“ Siis Ta rääkis, mida Jumal tegi eelmisel päeval ja tänas, et Jumal juhtis Teda, tervenemiste eest ja väe eest, et Isa saaks austatud. Ta lihtsalt ülistas ja austas Isa ja siis Ta ootas Isa ligiolus. Siis Ta ütles: „Isa, ma ei saa seda ilma Sinu väeta teha! Palun täida mind täna, kasuta mind nagu oma au astjat täna, et imed ja tunnustähed võiksid ilmneda. Isa, mida Sa tahad, et ma teen homme? Ma ei saa midagi teha enne, kui Sa mulle ei ütle. Ma ei lähe kuhugi enne, kui Sa mulle seda ei näita.“ Ta ootas, kuni nägi avatud visiooni. Kui Jeesus nägi Naatanael’i, siis ta ütles: „Naatanael, ma tean kes sa oled, ma nägin sind, kui sa olid viigipuu all…“ Isa andis Jeesusele teadmise, tarkuse- ja ilmutuse vaimu, üleloomulikud visioonid ja nägemuse, sellest, mis on sündimas.

On tähtis näha, mida Isa näeb ja kuulda, mida Isa räägib. Kui Jeesus lõpetas palvetamise ja oli Isa ees oma südame tühjendanud, siis ma usun, et Ta lihtsalt ootas, sest Piibel ütleb, et Ta oli terve öö palvetamas kuni hommikuni. Ja siis Isa ütleb: „Homme kohtad sa meest Sakkeus, väga lühike, aga mina olen valinud, et sa sööksid homme tema majas.“ Mõtle, kui paljud inimesed Jeesuse ümber püüdsid Tema tähelepanu, erinevate vajaduste ja soovidega, tõugeldes, aga oli vaid üks mees, keda Jeesus pidi külastama ja sööma koos temaga. Jumal näeb, kus sa oled, isegi, kui sa oled puu otsas, nagu Sakkeus oli. Mõtle, Jeesus valis need 12 apostlit peale seda ööd. Ta ei teinud seda oma meeltele tuginedes, vaid Ta tegi ainult seda, mida Isa näitas.

Piibel ütleb, et kui Püha Vaim tuleb, siis Ta juhib meid kõigesse tõesse. Ta ei räägi iseenesest, vaid räägib, mida Isa teab. Ta teeb teile selgeks, mida Isa tahab. Tema eesmärk sinu elus on, et sa võiksid teha õigeid otsuseid, et sa oleksid ümbritsetud õigete inimestega, kes sind üles ehitavad, julgustavad, kes lähevad sama teed, sama eesmärgi poole. Jumal tahab sel tunnil sulle näidata sinu unistusi, visioone, avatud nägemusi, Tema Sõna. Ta igatsus on sulle teada anda, mis on sinu tulevik. Sel tunnil Isa otsib neid inimesi, kes ei käi enese rütmi järgi, vaid ütlevad, et ma tahan teha seda, mida Isa tahab, et ma teen ja ma ei liigu enne, kui Ta näitab mulle, mida teha ja ma lihtsalt ootan niikaua, kui Ta ütleb, mida teha, isegi, kui on vaja oodata 40 päeva oma palvekambris. Jumal ütleb, et me anname alla liiga vara, enne läbimurret.

See ei toimi nii, et lähed ja lased pastoril palvetada Jumala tahte, tarkuse ja visiooni pärast ning ülejäänud päeva lähed ning jooksed lihtsalt ringi, teed oma igapäevatoimetusi, sööd, magad ja nii iga päev, päev päeva järgi, nagu robot ja siis tuled pastori juurde, et Jumal ei rääkinud midagi. Aga kas sa üldse istusid maha ja kuulasid Teda? Ja kui sa istusid ja kuulasid, siis on küsimus, kas sa kuulasid piisavalt kaua, kuni sa kuulsid Teda rääkivat? Mäleta, et Jumala eesmärk on, et oleksid ühenduses ja osaduses Temaga. Ta ei pruugi rääkida koheselt (nt peale su esimest pühendumise tundi). Ta tahab sind! Aga meie läheme Tema juurde, et saada (kiired) palve vastused – mul on kümme asja, vasta nüüd. Kuid Jumal ütleb: „Enne, kui ma vastan su kümnele küsimusele, las ma armastan sind! Ma tahan sind! Ma vajan sind! Sa oled minu armsakene! Räägi minuga.“ Aga meie vastu, et me oleme nii hõivatud ja see ja teine on teha…

Kuid see, mida Jumal näitab mulle minu elus, et Ta tahab mind ennast, mitte seda, mida ma Tema jaoks teen. Ta tahab, et ma tunneksin Teda. See on suhte küsimus. Kui me läheme Tema juurde, siis Ta igatsus on meile „silma vaadata“ ja öelda, et Ta armastab meid. Jeesus armastab sind. Ta on pööraselt armunud sinusse. Ta on kade sinu aja pärast ja kui sa ei anna Talle aega, nii palju, kui Ta igatseb, siis kivid hakkavad kisendama. See on, kui sa lähed pastori juurde küsimusega, et miks mul on need või teised probleemid… Jumal tahab sind! Ta ütleb: „Tulge sellele mäele, mu kallid ja õppige mind tundma ja vaadake mind. Iga teie hirm kaob ära, iga koorem kaob, sa saad täidetud minu rahuga, arusaamisega, armastusega, armastusega minu vastu, ülevoolavalt.“ Ja kui see aeg saab täis, siis inimesed tahavad sinna jääda – veel üks tund, veel üks päev, oo, see on nii imeline! Ja siis Ta täidab sind ja täidab ja kui sa lähed sealt palvekambrist välja, siis tulevad kõik su juurde paluma, et palveta minu eest, sest Jumala valgus on sinu ümber ja sa näed õnnelik välja ja inimestele tundub, et sinul on vastused nende jaoks. Jumal ütleb, et ta teeb selle valguse selgemaks, et veel enam inimesi su ümber koguneks (nagu putukad valguse peale) ja et sa oleksid tervendatud ja täidetud. Kuid meie ei saa seda ise teha omast jõust, vaid siis, kui oleme ülevoolavalt täidetud Püha Vaimuga. Seepärast on sinu vili Jumalaga koos veedetud aja tulemus ja pühendumine. Sinu viljakus sõltub sellest, kui sügav on sinu suhe Jumalaga. Sinu kuulmisvõime ja kuuletumine määrab sinu edu.

Tõstame oma käed ja ütleme: Jumal ma tulen sellele mäele. Tulen sinu intiimsesse ligiollu, tõstan käed oma elutoas, oma magamistoas, kui ma põlvitan, siis Sa kohtud minuga. Ma tunnen, et Püha Vaim ütleb, et selles ruumis on inimesi, kes on valmis astuma sügavamasse suhtesse Temaga. Ta on valmis võtma teid sügavamasse paika, et Teda tunda ja te saaksite aru, et te ei saa midagi teha ilma Temata, enne, kui te elate Temas, püsite Temas ja kõike seda on ülekülluses/ülevoolavalt, mida sa annad oma elus.

Mul on sõna sellele kogudusele. Keera Lk 14:16-17. Ma parafraseerin. Isal on pidulik õhtusöök valmis ja ta otsib külalisi, kes tuleks ja elaks koos Jeesusega igavesti. See on number üks plaan taevas, et saada inimesed sellele pidusöögile, mis on tulemas taevas. Niikaua, kui su nimi on külaliste nimekirjas, sa saad tulla, sest suur pulm on tulemas ja vaimus on selline hädaolukord. Asi pole selles, et sina jooksed ringi, poodled, vaatad telekat – see pole taevane kutse. See pole see, et puhkus puhkuse järel.

Taeva missioon on meeleheitlik hingede otsimine, sest Jeesus on tulemas ja kutse kõlab: „Tulge! Kõik on juba valmis! Kutsuge inimesed teepealt sisse. Tooge vaesed, tavalised, pimedad, nõrgad, narkomaanid, prostituudid, kõik, kes on tänavatel. Minge ruttu tänavatele ja võtke kõik, keda te saate kaasa haarata! Minge kaubanduskeskustesse. Kui sa teed oma oste, siis küsi, kas sa tohid nende eest palvetada ja pange käed haigete peale.“ On üks kiirus sellega. Taevas ütleb: „Ma tahan sind kasutada oma au jaoks, et sa võiksid olla nagu auhiilguse saadik. Taastamise saadik.“ Ainus, mida me saame taevasse kaasa võtta, on need inimesed. Ei midagi muud, kui vaid meie ja teised hinged. Me ei võta raha, maju, mainet ega muud. Ainus, mis tuleb kaasa, on hinged. Hinged on nagu tähed, mis säravad meie peas. See on meie varandus. Need inimesed, keda sa tunned, on sinu aare, mitte takistus. Jumal tahab, et kõik, keda sa tead, tuleksid Kuningriiki. Sina oled vahel nende ainuke valgus. Sellepärast sa pead kannatama nende halbu kombeid ja kurja keelt. Sa oled ainuke, kes saab neid päästa ja tuua Jeesuse juurde.

Nüüd Jeesus ütleb: „Mine!“ Ma tahan sind julgustada, Jeesus ei käse sul enne minna, kui Ta laseb sul puhata, sest sa ei saa minna enne, kui sa puhkad (Temas) ja saad täidetud ülevalt. Seepärast oota, kuni sa saad „laetud“. Jumal ütleb, et Tema varustab sind ja annab sulle kõike, et sa oleksid selleks valguseks ja tunnistajaks. Ta tahab sind täita ja laiendada. Otsi esmalt Jumalariiki ja Tema õigsust. On vaid üks käsk: armastada Jumalat! Otsida Tema Kuningriiki! See võidmine ja julgus, mida sa vajad, tarkus ja kõik, mida sa vajad ja juhtimine, see tuleb välja sellest suhtest Jumalaga. Sa tead, kellega rääkida, sa tead, mida teha. See on nagu automaatne, võidmine, mis kutsub kadunuid sinu juurde ja siis sa saad olla viljakas ja tuua inimesi sellele pidusöögile.

Issand ütles mulle, et see kogudus on kutsutud, et minna maanteedele ja sõiduteedele. Sellel kogudusel on misjonärivõidmine vaeste, kadunute, katkiste (murtud) inimeste jaoks, et võita palju hingi. See on Isa südame järgi. Kuid Jumal ütleb, et sa ei saa minna enne, kui sa oled täidetud (ülevoolavalt).

Püha Vaim ma tänan Sind, et Sa tuletad meile meelde meie tõelise eesmärgi ja põhjuse, et viljakus tuleb esile läbi Sinu tundmise. Palun Püha Vaim, et Sa koputaksid täna nendele südameustele, et Jeesus täna rääkis minule, et ma veedaksin Sinuga rohkem aega ja pole muid teid selleks suhteks. Pole mingeid kiirmeetodeid, vaid me kõik peame võtma aega ja laskma Jeesusel meid teenida Tema ligiolus, et töötada meie „aias“, muuta meie südameid, täita meid, uuendada meid, taastada meid ja siis meid välja saata.

Püha Vaim kutsub sind tegema uut pühendumist, veetmaks Temaga rohkem aega, oodata, et Teda kuulda, et Ta puhastaks kõrvad kuulma, silmad, südamed, et te teaks, mida te peate tegema. Püha Vaim ma palun, et Sa koputaksid südameustele ja tõmbaksid need inimesed tagasi koju. Kodu on Sinu südamearmastus, et nad jääks sinna, Sinu armastusse, kuni Sina saadad neid välja.

Paar nädalat ma olen olnud lihtsalt niisama kodus ja ma pole tahtnud kodust lahkuda, sest ma olen Tema armastusest täidetud ja tõmmatud Tema ligiolusse. Pole midagi võrratumat Tema ligiolust. See koht, kus me oleme leitud, armastatud ja muudetud. Ja Jumal ütleb: „Ma teen uue töö teie südametes, sest ma armastan teid ja ma tahan teiega rohkem aega veeta. Ma igatsen, et te oleksite minu ligiolus, et te saaksite tervendatud, saaksite täidetud ja saaksin kasutada teid, kuid esmalt ma igatsen teid, mul on igatsus teie järgi. Mul on igatsus teie järgi, et ma võiksin end avada teile, jagada oma südant, oma armastust ja muuta teie elusid oma ligiolus.“

Tulge tehke uus pühendumine. See läheb meile midagi maksma, et Teda tundma õppida, kuid kui sa leiad Tema, siis see on nii väga väärt seda. Sa saad aru, et see on kõik, mida sa oled eales tahtnud. Ja Ta avab ennast sulle nii, et sa saad Tema armastuses kõik selle arusaamise ja sa pole kunagi enam samasugune. Tõsta oma käed ja räägi Talle oma sõnadega. Ütle Talle, et sa armastad Teda ja annad Talle kõik, sest Tema andis kõik – Ta andis kogu oma elu sinu eest! Mitte ühe tunni pühendusega, vaid terve elu! Selline sõnakuulelikkus!

Jumal, me tahame olla Sinu ligiolu inimesed. Need, kes elavad Sinu ligiolus, kes igatsevad Sinu ligiolu, kes igatsevad Sind ülistada, kes igatsevad tunda Sind, mitte sellepärast, mis Sa saad meile anda, vaid sellepärast, et Sa oled nii ilus, Sa oled nii armas.

Meie aeg on nagu meie raha. See näitab, kus meie süda on. Kui sa annad Temale oma aja, siis Ta teab, et sa armastad Teda. Et me oleme need, kes Teda otsivad kogu oma südamega ja Ta ütleb: „Nemad leiavad minu, ma ilmutan ennast neile. Ma võtan ära nende koormad, mis on nende südametel. Mina teenin oma armsamaid. Mina rohin teie aedu nagu Eedeni aeda. Ma annan teile kivise südame asemele lihase südame. Ma annan teile oma tugevuse teie nõrkuse asemele. Ma annan teile rahu hirmu asemel. Ma teen ühe jumaliku vahetuse teile! Ma annan teile kõik endast, kui te toote oma elu mu altarile, öeldes, et Sina oled mu Isand, ma ei ela oma himude järgi, vaid taeva järgi. Mu tasu on taevas. Öö on tulemas, kui ma töötan terve päeva, siis õpeta mind, kuidas oma aega hästi planeerida. Õpeta mind kuuletuma, õpeta mind järgnema Sulle, juhi mind sellel õigsuse teel.

Püha Vaim ma tänan Sinu armastuse eest, mis on nagu ookean. Me oleme sinus leitud. Me leiame end Sinu armastuses. Me leiame oma eesmärgi Sinu armastuses. Sina juhid meid. Täname, et Sinu veri puhastab meid kõigest ja murrab ahelad, murrab kõik üleastumised. Sinu veri on arm, mis toob tervenemise ja taastamise.

Kui sa laulad, siis laula vaimus ja laula lihtsalt Talle. Püha Vaim on siin, et sinuga kohtuda, sind juhtida ja täita sind, uue, värske mannaga, tänaseks ja igaks päevaks. Sa pole tühi, sa ei jää ilma, ütleb Issand. Võtke vastu see minu uus süda. Võtke vastu kirg minu ligiolu vastu. Ma panen uue nälja ja janu sellesse. Te olete lihtsalt tõmmatud minu armastusse. Üks uus värskus. Jumal ütleb, et ma hingan oma armastust teie peale. Ma puhastan teid oma tuule ligioluga ja toon teile elu värskust. Julgus ja tugevus.

Juennine Fox
Tule Kogudus, jutluse märkmed 13.08.2017

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: