Kent Christmas- prohveteering 2018. aastaks

Issand ütleb: “Mina võtan oma kätte maailma riikide ja oma Ihu, koguduse ohjad. See aeg, kui inimene on juhtinud, on läbi ja Mina hakkan täide viima oma sõna, mida Mu prohvetid on kuulutanud mitu põlvkonda.”

“Need, kes Minu kojas on usklikud, kuid on jätnud maha oma esimese armastuse, pöörake taas oma kirg  Minu poole või ma eemaldan teie lambijala ja annan selle kellelegi teisele. Siis Minu ligiolu valgus ei ole enam sinu elus, sest sa ei hinnanud Issanda ligiolu.”

Ma eemaldun sel aastal kristlastest, kes ei väärtusta enam Mu ligiolu, on leiged ja kelle prioriteet pole olnud Minu maja. ütleb Issand. “Ma olen õnnistanud leigeid, lootes et te Mind siis rohkem armastate ja Minuga rohkem aega veedate, aga te armusite hoopis Mu õnnistustesse. Nüüd ma eemaldan oma kaitse, mis on olnud üle teie elude, kodude ja perede,” ütleb Issand. “Ja kui te hüüate mu poole, siis ma ei vasta teile.”

“Minu rahvas on jooksnud jutlustajate, prohvetite järgi, kes on neile valetanud, öeldes et kõik on hästi, kui oled leige ja mitte pühendunud Mulle ning leppida patuga oma elus. Nad on öelnud, et Ma olen ainult armu ja halastuse Jumal ja kuigi Ma ei tunne rõõmu õelate surma üle, siis pole mul ka head meelt Oma inimestest, kes austavad Mind oma huultega, kuid mitte oma südamega.”

“Kristlased, kes on tundnud Minu püha ligiolu ja on täidetud Minu Püha Vaimuga, aga pole väärtustanud seda privileegi–aastal 2018 Ma hakkan ära võtma Oma ligiolu nende juurest ja nad isegi ei tunne end süüdi oma teedest, mis enam ei ole õiged.”

Ma pole kunagi käskinud Oma lastel olla perfektsed, küll aga pühad; mitte armastada maailma ega seda mis on maailmas, aga armastada Mind esimesena. See, millele leiged on oma hinge müünud, ma võtan neilt ära ja annan selle neile, kes on Minu heaks elanud iga hinna eest. Tuleb suur muutus koguduse väärtussüsteemis. Ma ei anna seda sõna,”ütleb Issand, “et leida meeleparandusele tulijaid. Ma annan selle sõna, sest Ma vabastan end leigete veresüüst sel päeval kui te peate seisma ja vaatama oma Püha Isa silmadesse. Kes on püha, see jäägu pühaks. Kes on ebapuhas, see olgu ebapuhas.”

“2018 aasta alguses Ma hakkan selles riigis eemaldama paljusid kirikuid, kes on Minu koja teinud kaubamajaks ja on peitnud Minu ligolu Minu lammaste eest. Sest Minu koda hüütakse palvekojaks,” ütleb Issand, “mitte röövlikoopaks. Minu maja peab olema haigla,” ütleb Issand, ”mis on täis haavatuid, murtuid ja vaeseid. Kuigi Mu majas on olnud palju inimesi, siis pole seal neid, kelle poole Mu Vaim on välja ulatunud.”

“Selles viimases liikumises, mille Ma maa peal vallandan,” ütleb Issand, ”ei ole inimlikuga segatud, vaid Minu puhas ligiolu ja Jumala Shekinah au. Ma vabastan oma au ja Oma ligolu maa peal, sest lõikus on nüüd valmis.”

Nüüd Ma ütlen kogudusele, et Mul on piisavalt töötegijaid,” ütleb Issand, “et koguda lõikus Jumala kotta. Paljudele kodadele ütleb Issand, et teie seinad peavad laiemaks lükatama, sest üks meeste ja naiste armee on tulemas Issanda kotta. Ja neile, kes on töötegijad, ütleb Issand, et teie töö pole olnud asjata ja teil on Jumala rõõm, kui te näete neid sisse tulemas. Mitte sadades ja mitte tuhandetes, vaid miljonites tulevad nad USA-s ja mujal maailmas. Ja Minu koda hüütakse taas palve kojaks.”

“Kui Ma nüüd vabastan oma au sellel maal, siis tuleb massiliselt rahvast ja külluslikult finantsvarustust. Suured imed ja tunnustähed ei ole ainult koguduses, vaid ka Kongressis ja valitsustes,” ütleb Issand,”ning juhtkondades üle terve maailma.”

“Ma olen tagasi hoidnud oma imesid, sest võltskogudus on teinud neist endale jumala ja otsinud neid, võltsinud imesid ja pole Mulle au andnud. 2018 aasta on alguseks suurimale üleloomulikuse väljendusele Jumala aust, millist inimkond enne pole näinud. Te olete hämmastuses,” ütleb Jumal,”ning isegi lood, mida on rääkinud teile eelnenud põlvkonnad, pole võrreldavad sellega, mida Mina nüüd hakkan vabastama Kristuse Ihule Issanda auks. Sest see on minu au,” ütleb Jumal,”näidata oma jõudu ja väge. Kuigi Ma olen olnud piiratud,” ütleb Issand,” siis enam mitte, sest Mul on usklike armee, kes on tõusnud üles usus ja kuulutanud: “Meie Jumal on võimeline kõigeks”.”

“Päevad, mil Saatan ja tema käsilased on pannud suukorve Minu inimeste peale on läbi. Nüüd,” ütleb Issand,”Ma panen suurepärased mehed mõjuvõimsatele kohtadele kõigis maades. Nad räägivad sellise autoriteedi ja väega, et vaenlane ei suuda neile midagi vastu panna. Nende hääled, kes on läbi televisiooni öelnud, et Jumal on surnud, õige on kuri ja kuri on õige,” Jumal ütleb,” Mina löön neid. Mina praegu kuulutan sõja Saatanale ja tema kuningriigile ning kõigile tema teenritele, kes on üritanud hävitada Mind ja mu inimesi,” ütleb Issand.

Jumal ütleb: “2018 saab USA-s olema tuntud ja mäletatud kui surma aasta kurjadele, kes on olnud Saatana eestkõnelejad, samuti valeprohvetitele, ainult kasu peal väljas olevatele inimestele, huntidele lamba nahas ja leigetele.” Jumal ütleb:”Ma hakkan füüsiliselt eemaldama mehi ja naisi. Järgnevatel aastatel,” ütleb Issand, ”te imestute, millised nimed lahkuvad maa pealt, kes on püüdnud ära neelata ja kõrvale lükata Jumala väge ja au. Mina asendan nad meestega, kes pole enne olnud kuuldavad, ja naistega, kes on olnud vaigistatud vaenlase poolt. Nad tõusevad püsti ja räägivad Jumala tarkuses ja väes. Isegi teie uudiste kanalid,” ütleb Issand,”annavad neile eetriaega, et kuulda mida Jumal ütleb. Kuigi 2018 aasta on surmaks õelatele, siis seda mäletatakse kui taastumise ja elu aastat õigetele.”

“Ma nüüd räägin kui Igavene Taevane Isa,” ütleb Issand. “Aastakümneid on Minu poega Jeesus Kristust naeruvääristatud, häbistatud, tagakiusatud ja ignoreeritud õelate poolt ja mitte austatud leigete poolt.” Jumal ütleb: “Nüüd, tuleval aastal, selles riigis ja teistes riikides üle kogu maa, ma tõestan oma Poja süütust. Mina tõstan Tema ja Ta nime üles ning see saab olema Nimi üle kõigi nimede Taevas ja maa peal,” ütleb Issand. “Jeesuse nimi saab taas olema selle maa õigete meeste ja naiste huulil. Päevad, mil on Jumalat mustatud, lõppevad,” ütleb Issand. “Ma ajan 2018 aastal spordi pankrotti,” ütleb Jumal. “Mina tõusen Hollywoody vastu. Ma tõusen NFL-i (Rahvuslik Ameerikajalgpalli Liiga) vastu Ma tõusen professionaalse spordi vastu,” ütleb Jumal, “ja nad ei tõuse enam kunagi sellele tasemele, mis neil on olnud. Samal ajal,” ütleb Issand, “langeb austuse vaim Minu koja peale ning Ma lunastan Oma inimeste ja teenistuste väärikuse”, ütleb Issand, “ja Jumala koda saab tuntuks kui väärikuse, õigsuse ja väe koda Minu Vaimus.”

“Praegusest hetkest ja kogu 2018 aasta Ma vastan nii Vaimsetele kui ka füüsilistele palvetele, mida õiged on pikka aega palunud. Aastaid on Mu lapsed Minu poolepalvetanud, küsinud, anunud ja käskinud Mind ja siiski olen Ma vait olnud kuni nad on kahelnud, kas Ma üldse kuulen neid. Jah, Ma kuulen teid Mu õiged lapsed! Ja Ma ei vasta teie palvetele ainult Vaimus, on tulemas ärkamine, au ja taastamine. Aasta 2018 on Minu koja jaoks füüsiliste õnnistuste aasta.” Issand ütleb: “kolimisfirmadel jääb veokitest puudu, et toime tulla selle hulga õigetega, kes kolivad ühest majast teise. Mina võtan ärid,” ütleb Issand, “ja muudan nende omanikke ja tegusid. Ma annan need meestele, kes on ots-otsaga kokku tulnud, kuid siiski kümnist andnud ja on seisnud Jumala asjade eest ning kinni hoidnud Jumala Sõnast.”

“2018 on suure autasu aasta neile, kes oma ohvri ja usuga on Mulle tõestanud, vaatamata kas olen vastanud nende palvetele või mitte, et nad armastavad ja teenivad Mind kuni surmani. Ja kui sa sured ilma oma palve vastusteta, siis kiitus oleks ikka sinu huulil, kui sa lähed sellest maailmast teise.”

“Mina käsen vaenlasel vabastada ja taastada kõik, mis ta on varastanud õigetelt meestelt ja naistelt maa peal, et võiks täide minna Minu sõna: “patuse vara talletatakse õigele”. Ja kuigi nad arvavad, et see kuulub neile, kuna lepingul on nende nimi,” ütleb Jumal, ”Ma olen lasknud sellel õelate põlvkonnal lihtsalt hoolitseda, toita ja kasvatada küllust, mille ma üsna pea vabastan Jumala koja peale.”

Jumal ütleb: “Sinu palved on tõusnud Issanda trooni ette. Ma valmistan sulle maja ja elamispaika, mis on ilus ja sa saad olema nagu maja, mis on mäe peal ja mitte varjus.” Nendel päevadel ütleb Jumal: “Kodulaenud põlevad ära ja õiged toovad Jumala väe tagasi Jumala kotta. Siis on selline Jumala ligiolu küllus läbi raha ja vahendite, et me peame ütlema inimestele: aitab, aitab, laekad on üle voolamas. Kuna Minu maa on täis Minu vara,” ütleb Issand, “ja Mina oman kariloomi tuhandeil mägedeil. Ärge arvake, et Ma ei ole kuulnud teie häält, kui Ma olen olnud vait; Issanda aasta on avatud Minu inimeste appihüüdele. Nüüd ma seisan,” ütleb Jumal, “ja venitan Oma kätt ning kuulutan, et Maa on Minu. Kogudus on Minu. Inimene on Minu. Mina tegin inimese ja tema ei teinud Mind. Minu Sõna ei tule tagasi Minu juurde tühjalt.”

“See aeg, mida sa nüüd näed, ei ole kärpimine,” ütleb Jumal, “vaid puhastamine.

“Hirmus on langeda elava Jumala kätte.” Issand ütleb: “Ma ei mõista kohut nende üle selles kojas, kes on pattu teinud oma nõrkusest.” Jumal ütleb: “Minu halastus katab sinu. Mina mõistan kohut nende üle siin maal ja Minu kojas, kes on pattu teinud omast valikust ja mässust ning on hüljanud Jumala teed. Arm,” ütleb Issand, “ja kohtumõistmine hakkavad voolama nagu kaks jõge samal ajal Minu trooni eest, üks saab olema õigetele, keda maailm on pilganud ja naeruvääristanud, ja teine õelatele, kes on ütelnud, et Jumalat ei ole. Teadke seda,” ütleb Issand, “kui pasunat puhutakse, siis kõik soovivad, et nad oleksid olnud nagu õiged, sest Jumala soosing on nüüd aastal 2018 Minu inimeste peal,” ütleb Issand. “Kuigi nad on saanud osa esimestest Egiptuse nuhtlustest, siis Ma deklareerin täna, et Mina sean aia ümber jumalike perekondade. Ma võtan kohustuse sinu ees,” ütleb Issand, “ja tõotan, et vähk ei ületa seda aeda, surm ei ületa seda aeda, tõved ei ületa seda aeda ja nälg ei ületa seda aeda, sest soosing on üle õigete 2018. aastal. Sel ajal kui kurjus kasvab sellel maal, siis on valgus õigete maal. Ja raskuse vaim, mille vaenlane on sinu peale pannud,” ütleb Issand, “Ma võtan selle ära ja annan sulle kiituse rüü.”

“Minu sõna saab täide minema, sest Mina ei valeta ja Minu sõna ei tule tagasi tühjalt. Need, kes on Mind teeninud mitmed põlvkonnad ja aastakümned ning on küsinud, kas see ongi kõik, siis tea Mu poeg ja tütar, see on alles kõige algus, mis peab saama vabastatud. Vali Mind,” ütleb Issand, “vali Mind ja tea, et inimlik jõud veab sind alt, aga Kõigevägevama Jumala jõud toetab sind igavesti,” ütleb Issand.

Jumal ütleb: “On olnud palju neid, kes teiste ees häbenevad Mind.” Jumal ütleb: “Minu inimesed ei tohi enam häbeneda Mind. Ma vajan, et te avalikult deklareeriksite, et tänasest edasi, vaatamata mis see maksma sulle läheb, Mina teenin Issandat Jeesust Kristust. Viimane Jumala liikumine ei ole leigetele, vaid päästmata inimestele ja õigetele. Ja Jumal ütleb: “Mina taandan oma patutunnetuse neilt, kes on kuulnud Mind ja Ma olen palunud, kuid nad ei tulnud.” Jumal ütleb: “Sa ütled, et veel on aega, aga aega pole leigetele, kuid seda on õigetele ja päästmata inimestele.” Aga Issand ütleb: “See, mille Ma vabastan on nii hinnaline ja auline, et ma ei saa lubada seda inimestele, kes ei väärtusta seda.” Jumal ütleb: “Ma hakkan puhuma hingamise tuult. Mina puhun hingamist ustavate meeste ja naiste eludele, kes on nii kurnatud võitlusest.” Jumal ütleb: “Täna ma panen õigsuse ja kiituse lipu sinu peale. Sõda kurjusega on lõppemas sinu elus. Sinu perekonna uskmatutele Jumal ütleb: ”Osa Minu pärandist sulle on, et paljud teie seast seisavad koguduses koos oma päästmata seemnega,kes annavad oma südame Issandale.” Jumal ütleb: “Ma toon tervenemise perelõhedesse nii, et Jumala kojas on ühtsuse ja armastuse side.”

Issand ütleb: “Ma ei ole sinu peale vihane täna. Ma andsin selle sõna, sest Mina liigun ja inimene ei juhi enam.” Jumal ütleb: “Ma tahan, et sa oleksid Minu kojas. Ma tahan, et sa oleksid Minu Kuningriigis. Ma tahan avada Taevaluugid sulle. Ma tahan sind õnnistada. Ma ei ole vihane. Ma armastan sind. Ma ei naudi õelate surma.” Jumal ütleb: “Mis mul on, on nii väärtuslik, et ma saan seda anda ainult neile, kes on usus väärtustanud mind. Ma ei ole unustanud hülgamisi, kannatusi, alandusi, mida sa oled talunud, kuna sa oled kristlane. Tea seda,” ütleb Issand, “siin maal on kõlanud kurjuse hääl.” Jumal ütleb: “Nüüd ma panen sellele häälele suukorvi ette. Vabaneb õigsuse hääl ja kui te vaatate erinevaid teleuudiste kanaleid, siis te imestute ega usu, mida te kuulete.” Jumal ütleb: “Mina tõstan üles mehed ja Mina kinnitan, et enam ei ole jutlustamise aeg, vaid demontsreerimise aeg. Kuigi Minu kojas jutlustatakse,” Jumal ütleb, “siis see ei ole kõige tähtsam.” Aga Jumal ütleb: “Suurim jutlustamine, mis tuleb esile, on koos Sõna tõestusega, imede ja tunnustähtedega.” Issand ütleb: “See on isegi väikeste laste peal. Ma liigun ka klassiruumides, Ma tungin Ameerika Ühendriikide kooli süsteemi sisse ning need valed, mis on läbiimbunud õpetusse… Jumal ütleb: “Mina eemaldan proffessoreid ja õpetajaid, sest nad on seisnud Minu klassiruumides ja õpetanud sellele põlvkonnale, mis ei ole tõde Minust.” Issand ütleb: “Mina vabastan õigsuse hääle.” Ja Issand ütleb veel: “Selle riigi lipp ei lange maha häbis ja alanduses. Mina tõstan selle tagasi üles ja nagu te olete lippu austanud, nii te austate Mind,” ütleb Issand. “Ja teadke seda,” ütleb Issand, “Ma hingan teie peale. Ma hingan teie peale elu. Ma hingan teie peale rõõmu. Ma hingan teie peale rahu. Las Jumala rahu olla teie peal, Mu lapsed, ja võtke vastu Mu sõna täna,” ütleb Issand.

CategorySõnumid
© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: