Jumalateenistuse kokkuvõte 06.08.2017

Kui sa palvetad ja järgi ei jäta, siis sa võidad! Jumal on hea ja Tema heldus kestab igavesti!

Jumal ütles täna hommikul: Tead, kui keegi tahab mind teenida, siis ta leiab selleks võimaluse. Võimaluse, et olla kuidagi kasulik.

Inimesed, kes järgi ei jäta, tihtipeale võidavad. Kuidas sinuga on? Kui oled mingi ohu äärepeal ja punased tuled vilguvad, siis pead Jumalaga asju kaaluma/arutama. Aga Jumal ütleb, et kes tahab Jumalat teenida, alati leiab selle võimaluse. Jumal otsib neid, kel on suur süda ja kes Tema pärast on meeletud. Inimesed, kes on sellele nö pihta saanud ja kõigele vaatamata tahavad ajalikus elus Jumala jaoks maksimumi anda. Samas me peame olema hoolikad, et koos Jumalaga neid asju korraldada. Jumala armastamine on aga kõige tähtsam ja ligimese armastamine samuti.

Ülistuse ajal meenus üks film, kus süütuna vanglasse sattunud inimesel soovitati palvetada, aga ta vastas, et ta ei saa. See on huvitav, sest Püha Vaim on seal, kus Ta on oodatud ja tahetud.
Oli ka nägemus, justkui sõjaväe telklaagri lõketest, kust suits üles tõuseb. Õnnistatud on maa ja rahvas, kui pühapäeva hommikul on lõkkeid, kust püha suits tõuseb, kui inimeste vaimud ülistavad Jeesust Kristust ja kolmainu Jumalat. Selline maa on õnnistatud! Näiteks Ukrainas on pühapäevaks raske leida vaba ruumi Jumalateenistuse jaoks. Jaapanis aga nendes rajoonides, kus (kristlased) kiidavad Jumalat, olevat statistika alusel kuritegevus vähenenud.

Ülistuslaulud on tavaliselt hea sõnum tunnistamiseks, mis ehitab üles meid endid ja kogudust ja riiki. Mida rohkem sellist elu on, seda rohkem õnnistust on. Ma nägin neid erinevaid suitse üles tõusmas ja Jumala Vaimu selle üle. Jumal on meie südamete Jumal. Ta õnnistab ja puudutab neid südameid, kes kummardavad Teda Vaimus.

Pastor Taimor Kunnberg
Sissejuhatava osa kokkuvõte


Piibli lugemine Õpetussõnad 25:15-28

Sõnum: Mu kuueaastane lapselaps tuli nädalavahetusel mulle vastu lastepiibel käes. Ta leidis sealt hea salmi ja tuli seda mulle näitama. Laste Piiblis oli kirjas: Kuldsed Sõnad: „Kõike, mida sa tahad, et sulle tehakse, tee ka teistele.“ (Mt 7:12)

Kui maailmas tahetakse midagi saada, siis trügitakse, tõugeldakse ja võideldakse, aga Piibel räägib külvi ja lõikuse seadusest. Kui külvad head, siis lõikad ka head ja kui külvad kurjust, siis lõikad ühel päeval ka seda. (Gl 6:7-8)

Pastor Arda Kunnberg
Piibli lugemine ja sõnumi kokkuvõte


Sõnum: Ärgates kogesin ülevoolavat rõõmu ja tänu. Issand andis teada, kui väga Ta hindab seda kogudust, eriti pastorite pühendumist, kannatlikkust ja ohvrimeelsust. Jumala ligiolus on Tema kuum armastus meie vastu. Me oleme justkui läbikatsumise ajas ja Ta tahab tulla Aus meie keskele. Meil on selleks vaja end valmistada.

Laul 24: „6 See on sugupõlv, kes teda nõuab, kes otsib su palet – see on Jaakob. Sela. 7 Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! 8 Kes on see aukuningas? See on Issand, tugev ja vägev Issand, vägev sõjas. 9 Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla! 10 Kes on see aukuningas? Issand Sebaot, see on aukuningas! Sela.

Aukuningas tahab meis elada täie meelevalla ja iluga! Ja Tema ligiolus me muutume Tema sarnaseks. Ta tõmbab meid tugevalt enda ligi ja Ta on andnud meile Kuningriigi, mis on meie sees ja kõik takistused, mis ees on, tuleb ära kõrvaldada. Tema Kuningriik on õigus, rahu ja rõõm Pühas Vaimus (Rm 14:17). Meil on ainult vaja valida hea ja kurja vahel, nagu kolmapäeval pastor Benjamin rääkis. Ärge andke maad kuradile (1Pt 3:10).

Ruth
Sõnumi kokkuvõte 6.08.2017


Vaimuannid.

1Korintlastele 12  Meil igaühel on võimalik Jumalalt neid andeid küsida, sest need on Jumala kingitus, sh usk. Inimestel on erinevaid vaimuandeid ja mõnedest oleme ka rääkinud. Ühel inimesel on võidmine palvetada, mille tagajärjel naised jäävad lapseootele, teisel on võidmine inimeste eest palvetada nii, et jalad lähevad ühe pikkuseks. Mõnel on võidmine finantside vabastamiseks inimeste ellu üleloomulikul viisil või tervendada inimesi haigusest, mis tal endal on. Mõnel on võidmine madusid taltsutada, mõnel (ilma õppimata) viiulit mängida.

Jumal avab teatavaks tegemisega, et ka meie võime otsida vaimuandeid (salm 31). See on lihtne – me palvetame, kuni need hakkavad toimima. Ühel hetkel sa märkad, kuidas need esile tulevad. Näiteks võib-olla sa saad anni ja tarkuse, kuidas äriga tegelema hakata vmt. Oluline on leida, mis Jumalal on meie jaoks.

Selles kirjakohas on kirjeldatud 9 põhiandi. Salmid 4-11: “4 Armuandides on küll erinevusi, aga Vaim on seesama, 5 ja teenimisviisides on erinevusi, aga Issand on seesama, 6 ja väeavaldustes on erinevusi, aga Jumal on seesama, kes teeb kõike kõikides. 7 Aga igaühele antakse Vaimu avaldus ühiseks kasuks. 8 Nii antakse ühele Vaimu kaudu tarkusesõna, teisele aga tunnetusesõna sellesama Vaimu poolt; 9 ühele usku sessamas Vaimus, teisele aga tervendamise armuande ikka samas Vaimus; 10 ühele väge imetegudeks, teisele prohvetlikku kuulutamist, kolmandale võimet eristada vaime; ühele mitmesuguseid võõraid keeli, teisele aga keelte tõlgendamist. 11 Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab.“

Väeavaldused on väga erinevad. Ka teenimisviise on erinevaid, aga Vaimu avaldumine on ühiseks kasuks. Näiteks, kui ühele antakse Sõna, siis kuuljad võivad sellest samuti osa saada. Tervendusannid ja imeteod – näiteks üht hindut püüti uputada ja selleks seoti kivid ta külge ja visati vette, aga inglid tulid ja vabastasid ta ning kui uputajad kuulsid sellest tunnistusest, siis nad kahetsesid. Või näiteks üks hiinlane, kes usu tõttu korduvalt vanglas oli ja Jumala abiga sealt alati välja sai, põgenes. Või teine mees, kelle kambrisse Jeesus tuli talle seltsiks ja kui ta ilma söögita jäeti, siis Jumal saatis hiire toitu viima.

Prohvetlik sõna, kui sa tead, et sul on kellelegi midagi öelda (nagu näiteks alguses rääkisin – kes tahab Jumalat teenida, see leiab alati selleks võimaluse). Või keeled ja tõlgitsemine. Näiteks kord tuli minu juurde inimene tänama sõnumi eest, kuid ma ise ei teadnud, millisest sõnumist ta räägib, sest sõnumeid oli mitmeid ja selgus, et sõnum keeltes osutus olevat prantsuse keeles esitatud sõnum.

Miks meil neid vaimuandeid on vaja? See juhatab meid, õnnistab meid, hoiatab lõksude eest jne. Jumal tõmbab meid vaenlase suust välja. Jumal on meie vabastaja, kui me ei lähe kurjale teele, ega lase kurjust enda sisse – see sööb meid ära, aga Jumal hoiatab meid. Kiri ütleb, et rahvas hukkub tarkuse puudusel (Ho 4:6), aga Jumala Sõna on meie valgus, meie lamp (Ps 119:105). Lisaks on siis vaimuanded, mis hoiatavad ja päästavad lõksudest.

Kui sa metsikult kiidad Jumalat, siis sa saad vabaks – ikked lõigatakse läbi. Aga kui sa vaatad inimestele, siis võib see sinust mööda minna. Vaata kuningas Taavetit, kes alandas end, metsikult Jumalat kiites – häbenematult kiitis ta Jumalat ja naine, kes teda põlgas ei saanud enam kunagi lapsi, sest Jumal nägi mõlemate südameid ja otsustas nii. Siin oli kaks näidet, kus üks kiitis andunult Jumalat ja see arvati talle õiguseks ja tema naine, kes mõistis selle hukka, jäi viljatuks (2Sm 6:13-23).

Jumala Vaim teeb erinevaid asju ja Ta tahab end väljendada meie kaudu. See toob meile midagi uut ja võib ka ehmatada meid. Kui vaimuanded ilmnevad, siis võib igasugu asju juhtuda, kuid prohveti vaimud alluvad prohvetitele. Kui Jumala Vaim on sinus, siis see väljendub ka sinu sees, sinu kaudu ja sa saad seda paluda.

Igatse rohkem Jumala üleloomulikkust ja Tema Vaimu andeid.

Pastor Taimor Kunnberg
Tule Kogudus, jutluse kokkuvõte 6.08.2017

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: