Tunnistuse arendamine

Täna on väga eriline päev. Pole vahet, kuidas sa täna tulid, Püha Vaim aitab sind kõrgemale tõusta. Mul on Issanda kirg teie jaoks – teid üles ehitada. Jumal pole veel lõpetanud Taeva alla saatmisega. Jeesus armastab sind rohkem, kui sa oskad arvata. Jeesus ei kutsunud ingleid end päästma, sest Ta teadis, et me ei suuda ise püsima jääda. Seepärast Ta jäi ristile, lõpetas töö lõpuni. Jeesus armastab meid rohkem, kui me mõistame.

Kui Taevas tuleb alla, siis seal on kõik, mida sa vajad… Teie tunnistus on küsimuse all. Sinu küsimus on kõige võimsam, mis ülendab Jumala Kuningriiki. On hea, kui sa teeksid tööd oma tunnistusega ja armuksid sellesse. Jumal on juba teinud sinu jaoks rohkem, kui sa sellest isegi aru saad. Kui sa hakkad seda kirja panema, saad üle vaadata ja fokusseerida nendele imedele, mida Ta juba on teinud. See teravdab su fookuse. Inimesed pole valmis kuulama jutluseid, aga nad on valmis kuulama tunnistusi, kuidas Jeesus on muutnud su elu. Jaga seda tihemini ja Jumala vägi aitab seda arendada, et su tunnistus muutuks teravamaks. Kui sa seda kunagi ei tee, siis sa ei tea, mis su elu sõnum on. Seetõttu on ka motivatsioon seda jagada väike. Sõnum peab olema ehe, seotud Jeesusega ja nende annetega, mis Ta on pannud su sisse ja kuidas seda jagada.

Minu elusõnum on: „Ma olen vajaduste kohane õpetaja. Õpetaja oma kutsumise järgi, Jumala teenijaks disainitud.“ Selle asemel, et uhkeks muutuda, viib see mind põlvedele, et ma ei paneks sellest mööda, et ma oleksin võitud ja et inimesed saaksid sellest kasu.
Mine põlvedele ja palu, et Jumal aitaks selle sõnumi välja arendada. Kui sa koos Jeesusega töötad, siis Jeesuse võidmine tuleb su juurde ja Jumala Kuningriik tuleb alla maa peale. Seal on raskuseid ja vastuseisu, kui sa tunnistad. Me anname tunnistuse mõned korrad ja kui kogeme vastuseisu ja hülgamist, siis anname alla. Kuid me peame paluma, et Jumal teeks meid tugevaks, paluma, et suureneks võimekus edasi anda tunnistust.

Teie tunnistus peab olema tõene… Johannese 3:11a „Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame, ja tunnistame, mida oleme näinud…“ Te ei saa tunnistust endale hoida, sest see peab olema välja räägitud. Markuse 6:11 „Ja kui mõni koht ei peaks teid vastu võtma ega teid kuulama, siis minge sealt minema ja raputage maha selle koha tolm oma jalgadelt neile tunnistuseks.“ Sinu tunnistus on loodud omama igavest efekti. Psalm 119:99 „Ma olen mõistlikum kui kõik mu õpetajad, sest ma olen mõlgutanud mõttes su tunnistusi.“

Sinu tunnistus on ette nähtud sellele vaatamiseks ja mõtisklemiseks Jumala Sõna põhjal. Kui see on nõrk, siis Jumala Sõna annab sellele tugevuse. 1Jh 5:10-13: “Kes usub Jumala Pojasse, sellel on tunnistus enese sees!…” Tunnistus peab olema väljendatud. Kuid mis on kristluse definitsioon? Olla Kristuse sarnane. Nagu Jeesus! Kui Jeesusel oli tunnistus, siis parem, kui ka sinul on tunnistus. Jumalal on tunnistus: „Jumal armastas maailma (Jh 3:16)“ ja kui sa oled Kristuse sarnane, siis parem on, et sa armastad seda maailma. Isa andis oma Poja. Sa võta Ta Poeg ja anna see inimestele. Sa peaksid seda ütlema inimestele, et Taevas võiks alla tulla ja igavene elu saaks edasi antud. Kui sa ei anna tunnistust, siis sul pole elu! Rohkem tunnistust = rohkem elu. Kui sa annad seda edasi, siis sa arendad oma tunnistust. Kui sa tahad õppida tundma Jeesuse tunnistust, siis, kust sa seda otsiksid? Loe nelja evangeeliumi. Kõik ülejäänu aga selgitab seda.

Jeesus ei oota, et ma teeksin muutusi, kuni ma pole veel tulnud Tema juurde. Mõned keskenduvad tunnistust andes patule, ega räägi, kuidas Jeesus neid muutis. Inimesed peavad teadma, et Jeesus tuli alla ja muutis su südame. Kristlastel on vaja saada kustutamatu tuli enda sisse.

Kui Jeesuse tunnistus on neli evangeeliumi, siis mida me peame teadma? Jeesuse tunnistus on prohvetluse vaim (Ilm 19:10). Kui sa annad oma tunnistuse sellest, mida Jeesus on teinud sinu jaoks, siis sa prohveteerid, et Jeesus saab teha seda ka sinule (kes kuulab). See muudab meie maa, pered, rahva… Kui sa annad oma tunnistust, siis see ärkab ellu. Sa prohveteerid, et Jeesus puudutas mind ja nüüd, kui ma sulle seda räägin, siis Jeesus tahab ka sinuga ühendust võtta ja sind puudutada. … Kui me räägiksime, mida Jeesus meie elus teeb, siis maailm meie ümber muutuks. Sinu tunnistus saab väe, kui sa tõmbad Jeesuse oma sõnumi igasse ossa. Kui sa annad tunnistust, siis:

  • ma usun, et Jeesus on Jumala Poeg
  • ma usun, Ta on päästja
  • Ta andis mulle igavese elu
  • Jne

Ta on delegeerinud osa oma väest sulle, aga Jeesus ainsana omab kogu väge ja meelevalda. Meil on meelevald ülistada Jeesust. Ma leidsin, et Jumala arm on suurem, kui minu patud. Jumal on minuga ja Ta tahab olla ka sinuga. Ta kuuleb minu palveid ja vastab. Jumal varustab mind igapäevaselt. Tal on head plaanid.

Ja kus iganes ma kuulutan seda, siis Püha Vaim tunnistab patust, õigsusest ja kättemaksu päevast (Jh 16:8-11). Püha Vaim toob selguse patu kohta ja õiguse kohta. Jumal tahab aidata sul õigeid otsuseid teha. Püha Vaim näitab, mis on õige ja siis me saame muutuda. Ta toob ka selguse kohtumõistmise kohta. Ta tahab meid hoiatada tagajärgede eest, et me saaks võtta vastutuse oma otsuste üle. Tunnistus peab sisaldama: Jeesus tuleb tagasi ja ma ei tea, kas ma olen elus või surnud, kui Ta tagasi tuleb, aga ma ärkan üles, kui Ta pasun hüüab, sest elu on palju enam, kui elu siin maa peal.

Jumalal on eesmärgid su tunnistuse jaoks. Ta tahab minust teha võitjat. Ma ei saa olla ainult kuulja, ma pean selle vastu võtma ja sellele sõnumile reageerima. Ta teeb seda Talle Vere ja tunnistusesõna läbi (Ilm 12:11) ja kui sa ei kaasa oma tunnistust, siis see on nõrk. Kui sa kaasad tunnistuse, siis sa saad kõigest üle. Kõik hülgamine ja hirm saavad su elust välja lükatud. Kui sa lased Püha Vaimuga oma tunnistuse segada, siis tuleb Taevas alla. Kui su tunnistus ei segune Tema omaga, siis on tunnistus nõrk. See pole sinu kohta, vaid sellest, mida Jeesus teeb. See on Jeesusest!

Üks Jumala eesmärk on, et see on puhas ja tõene ja et Püha Vaim saab tuua inimesi patutundmisele. Jumala eesmärk on, et sa oleksid töötegija Tema põllul ja tooksid lõikuse sisse. Jeesus tahab sind esitleda Isale: „See on minu imeline teenija…(sinu nimi)… See on see pruut, kellega ma tahan abielluda! Ma tahan, et nad tuleksid ja istuksid minuga Taevastes paikades.“

Larry Mininger
Eesti Kristlik Tule Kogudus, jutluse lühikokkuvõte 1.10.2017

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: