Jumalateenistuse kokkuvõte 06.08.2017 Kui sa palvetad ja järgi ei jäta, siis sa võidad! Jumal on…

My prayers this morning. Papa God, How my heart rejoices and sings to be here…

Jumala kutse meie elus ja sõnum Eestimaa kogudusele. Ma tahan lugeda selle laulu sõnu (mida…

Mõjukus ja meelevallad. Ühele mehele rääkisin kunagi, et su südametunnistus räägib sinuga, aga too vastas:…

Mõjukus ja meelevallad. Meil (Eestis) on täna Mike Pence (USA asepresident). Need on huvitavad, mõjukuse…

Juudid ja rahvaste saatus. Uus elu Kristuses, sest hind on makstud! Jätkame kirjast roomlastele. Kuulasin,…

Piibli lugemine: Õpetussõnad 24:19 – 34 Usuline tarkus ja igavene elu Kristuses. Sõnum kirjast Efeslastele…

Jumal on sind kutsunud! Kas sa tead, miks sa siin oled? Sellepärast, et Jeesus Kristus…

Page 3 of 4 1 2 3 4