Piibli lugemine

Pastor Arda Kunnberg: Õpetussõnad 22

Misjonäri minutid

Johannes Kudrin. Lühidalt projektist BUS TENT: usuvad laienemist, uusi meeskondi, kes liituvad ja lähevad välja. Nädalase koolituse käigus evangelistid mobiliseeritakse ja läkitatakse välja. Uks on avatud Lääne Euroopas, kuid kuulutajad sageli tulevad just Ida Euroopast. Hetkel minnakse Ukrainasse (Kiiev), Saksamaale (Dresden), Belgiasse (Brüssel jt kohad), Soome (Helsinki) ja Poola sügisel.

Pastor Taimor Kunnberg: Kui mõne statistika alusel väidetakse, et nn vanad kirikud kahanevad arvult, siis vabakogudusi kerkib nagu seeni peale vihma, sest Jeesus ütles: „Minu Isa tegutseb tänini…“ Jh 5:17.

Malakia 3:1-12: Ingel sulatab ja puhastab, et rahvas tooks õige ohvrianni. Sa annad aega ja raha sinna, mida sa väärtustad. Kas külvad sinna, kus hingesid päästetakse? Katsu oma süda läbi…

Sõnakuulelikkuse õnnistus

Tony Paxton: 5Ms 28:1-12 
Jumala õnnistused on palju suuremad, kui me mõistame. Olen otsustanud, et räägin (enda ja oma olukordade) kohta Jumala Tõde Püha Vaimu ajel: ma olen õigsus Jeesuses Kristuses, ma olen õnnistatud, ma olen pea ja mitte saba jne. Kõik muu, mis pole kooskõlas Jumala Sõnaga on (mu kohta) vale.

Sa pead teadma, et see, mida sa räägid, määrab ka selle, kuhu sa lähed ja jõuad. Su sõnad valmistavad sinna tee. Kui Jumal sulle midagi räägib, siis räägi (kuuluta enda üle) seda välja, sest mida iganes Ta on pannud su südamesse, seda sa pead välja kuulutama, sest Jumal on pannud su südamesse asju, mida on vaja teha. Jumal õhutab ka vanu asju taas sinus üles, et viiksid täide, mida Ta on rääkinud (ja sina võib-olla unustanud). Pole olukorda, mida Jumal ei saaks ümber pöörata. Vaata läbi JUMALA SÕNA! Sõna „võimatu“ on sõnastikust välja võetud, me käime suures võidus. Leping, mis meil on Kristusega Tema Veres, on valatud meie pattude eest ja Tema ihu murti meie tervise eest ja Jeesus oli vaene meie eest, et meie ei peaks olema vaesed.

Selleks, et täita Jumala tahet ja visioone, on vaja varustust. Õp 10:22 „…Issanda õnnistus teeb rikkaks… „ Jumala tahe on, et kõik oleks õnnistatud. Kõik õnnistused kuuluvad meile, me hoiame neist tõotustest kinni ja kuulutame neid välja. Tõotused kuuluvad nii rikastele kui vaestele ühtmoodi ja ükski olukord pole liiga raske.

Tule Kogudus, Jumalateenistuse kokkuvõte, 18.06.2017

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: