Yom Kippur – lepituse päev

Me kõik vajame lepitust. Selles on meie kaitse ja pääste. Vahel peame seda üksteisele meelde tuletama, et sinul ja minul on leping Jumalaga. Leping annab õiguse ja need, kellel on leping Jumalaga, saavad päästetud igasugustest lõksudest. Need, kel lepingut pole, ei saa. Me küll kukume, ka kiusatusi on, aga me osutume olevat üles tõstetud. Jumal tõstab meid üles. Kuid kui me ei ütle välja ususõna, mida meie kohta on öeldud, siis riskime sellega, et need ei lähe täide.

Inimesed tihti kaotavad lootuse ja tunnistused on nõrgad, aga tal on siiski lootus, kui tal on Jumalaga leping, sest Jumala arm ja võimekus on suurem, kui me endale ette kujutame.
Yom Kippur on pidu, sest juutide asemel, keda taheti hukata, hukkusid need, kes tahtsid juute hävitada, sest (lepingu tõttu) tuli Jumala käsi aitama (Est 3:6-13; Est 6:13; Est 7). Lepituse päevaga seoses on seitse punkti:

  • vabanemine ja vabastamine
  • tervenemine igasugusel kujul
  • finantsiline vabadus ja võime vastu võtta õigeid otsuseid
  • võidmine – kui oled võidmise kaotanud, siis Jumal võiab sind uuesti, et oleksid võimeline tegema Tema tahtmist
  • suhete taastamine
  • ja veel mõned punktid.

Kristlaste jaoks toimivad need asjad peale Kristuse tulekut, sest Tema ongi meie lepitus.

Pastor Taimor Kunnberg
Eesti Kristlik Tule Kogudus
Jumalateenistuse sissejuhatava osa kokkuvõte, 1.10.2017

© Tule Kogudus
Üles
Kuula jutluseid: Jälgi meid: