Jeesuse teenistus on Tule Koguduse eeskuju

Jeesuse sõnum on meie juhtnöör

Meie eesmärk on Jeesust järgida, Jeesuse sarnaseks kasvada ja laiendada Jumala Kuningriiki.

Soovime jõuda hea sõnumiga Jeesusest võimalikult paljude inimesteni, kes Jeesust veel ei tunne, et nad võiksid oma elus kogeda Jumala lähedust ning Tema heldust.


Jumalateenistus

pühapäeval kell 11.00
aadressil: Suitsu 10, Tallinn

Oled oodatud!


Богослужение

в воскресенье 11.00
перевод на русский язык
адрес: Suitsu 10, Tallinn

Добро пожаловать!